master's thesis
HEALTH SURVEILLANCE OF MIGRANT WORKERS

Anamarija Palenkić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
Metadata
TitleZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA MIGRANATA
AuthorAnamarija Palenkić
Mentor(s)Milan Milošević (thesis advisor)
Abstract
Procesom globalizacije, postalo je puno lakše prelaziti granice. Povećao se protok ljudi, prometa i robe. Kako u cijelom svijetu, tako i Europi, pa i u Hrvatskoj, ljudi puno lakše i puno ćešće putuju u potrazi za boljim životm, bojim radnim uvjetima, obrazovanjem i materijalnim napretkom. Globalizacija ima svoje pozitivne strane jer na taj način ljudi donose svoju kulturu, običaje i obogaćuju društvo, no postoje uvijek i negativne strane. U prvom redu, to su lošiji životni i radni uvjeti migranata koji ih čine osjetljivijima i podložnijima obolijevanju, poglavito od zaraznih bolesti, te samim time, širenju bolesti u zemlje u koje putuju, te zemlje u koje se vraćaju. Jedan od razloga teških životnih i radnih uvjeta migranata je nedovoljna svijest o njihovoj vulnerabilnosti i diskriminacija istih s obzirom na kulturu, vjeru i rasu. Domaće stanovništvo teško prihvaća strance i pokazuje strah od istih. Zdravstveni nadzor radnika migranata trebao bi se temeljiti prvenstveno na prevenciji teških i zaraznih bolesti, podizanjem svijesti o procjepljivanju, edukacijom i informiranjem istih o mogućim rizicima i načinima kako izbjeći njihovo negativno djelovanje, odgovornom spolnom ponašanju i potrebom za uspostavljanjem dobrih međuljudskih odnosa.
Keywordsglobalization migrant worker health risks health surveillance
Parallel title (English)HEALTH SURVEILLANCE OF MIGRANT WORKERS
Committee MembersJadranka Mustajbegović
Jagoda Doko Jelinić
Milan Milošević
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Health Ecology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-15
Parallel abstract (English)
Process of globalization has made easier to cross borders. It has increased flow of people, traffic and goods. In Croatia, as well as in Europe and the whole world, people much easier and more often travel in search of better life, better chances for work, education, and material improvement. Globalization has positive sides because it’s the way people bring their culture and enriches society, but there are negative sides as well. Firstly, there are poorer living and working conditions of migrants that make them vulnerable and susceptible to sickness, especially to contagious diseases, which they spread to countries they travel to or to countries they return back to. One of reasons of hard working and living conditions of migrants is inadequate awareness of their vulnerability and discrimination of them according to culture, religion or race. Domicile population has difficulties in accepting foreigners and shows fear of them. Health surveillance of migrant workers should firstly be based on prevention of hard and contagious diseases, increasing awareness of benefits and importance of vaccination, by educating and informing them of possible risks they are facing and ways of avoiding their negative effects, of responsible sexual behavior and establishment of good interpersonal relationships.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija radnik migrant zdravstveni rizici zdravstveni nadzor
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:187774
CommitterIvana Majer