master's thesis
Neurosurgical nursing at General Hospital "Dr. Josip Benčević" in Slavonski Brod

Marija Biščević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
Metadata
TitleSestrinstvo u neurokirurgiji Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
AuthorMarija Biščević
Mentor(s)Ksenija Vitale (thesis advisor)
Abstract
Odjel za neurokirurgiju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu službeno je utemeljen u travnju 2014. godine. No, počeci obavljanja neurokirurške djelatnosti sežu u sredinu devedesetih godina prošlog stoljeća (1995.) i vežu se uz dolazak dr. Danka Smiljanića, specijalista neurokirurgije u našu ustanovu. Danas Odjel ima troje zaposlenih liječnika, 14 medicinskih sestara i jednog fizioterapeuta. Skrbi o približno 300.000 osiguranika jugozapadne Slavonije, te predstavlja značajnu kariku u lancu neurokirurških odjela na kojem se svake godine liječe i brojni bolesnici iz preostalih dijelova Slavonije, drugih dijelova Hrvatske, a sporadično i državljani drugih europskih zemalja, prvenstveno vezano uz prometni traumatizam. Na Odjelu se svake godine hospitalizira prosječno oko 550 bolesnika, broj operativnih zahvata kreće se i do 240 godišnje, a putem polikliničko-konzilijarne djelatnosti obavi se i do 3.700 pregleda. Od samog početka rada Odjela kao samostalne ustrojstvene jedinice značajna pažnja posvećuje se radu dnevne bolnice kroz koju je u 2015. godini prošlo više od sto bolesnika. Sam početak rada neurokirurške djelatnosti pratila je i intenzivna edukacija medicinskih sestara i proces njihovog osposobljavanja za pružanje što kvalitetnije zdravstvene njege i prepoznavanje potreba ovih, ponekad vrlo zahtjevnih bolesnika i njihovih obitelji. Ustrojavanjem zasebnog Odjela okosnicu procesa zdravstvene njege činile su sestre s višegodišnjim iskustvom u radu s tim bolesnicima. Proces edukacije i osposobljavanja trajno se nastavlja koristeći sve stručne i znanstvene spoznaje proistekle iz sestrinstva, tako da Odjel gotovo u ničemu ne zaostaje za kliničkim odjelima koji su tijekom desetljeća rada stekli svoju prepoznatljivost i europsku razinu. I pored toga, svakodnevno se susrećemo s novim stručnim i organizacijskim izazovima, ponekad i problemima koji nisu izolirani i specifični samo za naš Odjel, već se uklapaju u općenitu sliku sličnih problema koji se susreću i na drugim takvim odjelima, pa i u sestrinstvu općenito. Sve takve probleme, od poteškoća s brojem osoblja, usklađivanja broja radnih sati, preko želje za obnavljanjem i osuvremenjivanjem opreme, pa do sve zahtjevnijih administrativnih poslova nastojimo što kvalitetnije riješiti bez posljedica na kvalitetu našeg rada i uz što veće zadovoljstvo naših bolesnika.
Keywordsnursing in neurosurgery develop of nursing education of nurses in neurosurgery neurosurgery in Slavonski Brod
Parallel title (English)Neurosurgical nursing at General Hospital "Dr. Josip Benčević" in Slavonski Brod
Committee MembersAleksandar Džakula (committee chairperson)
Jagoda Doko Jelinić (committee member)
Ksenija Vitale (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
Department of Neurosurgery, General Hospital "Dr. Joseph Benčević "in Slavonski Brod was officially founded in April 2014. The beginning of performing neurosurgical activities, back to the middle nineties of the last century (1995) are associated with the arrival of dr. Danko Smiljanic, a specialist in neurosurgery in our Hospital. Today, the Department has three employed physicians, 14 nurses and a physiotherapist. It concerns about 300,000 insured people in southwestern Slavonia, and represents an important link in the chain of neurosurgical departments, and each year we treate numerous patients from other parts of Slavonia, other parts of the Croatia, and sporadically few citizens of other European countries as well, primarily in connection with traffic trauma. An average number of patients hospitalized at the Department each year is about 550 patients, the number of surgical procedures is even up to 240 per year, and through the polyclinic-consultative activities are carried out up to 3,700 views. From the early beginning of establish the Department as independent units, significant attention is paid to the Daily Hospital through which in 2015 has been more than a hundred patients. From the early beginning of neurosurgical activities in Hospital, intensive training of nurses and process to enable them to provide the best possible health care has started. Imidiatlly with establishment of a separate Department we relly upon on nurses with years of experience in dealing with these patients. The process of education and training permanently continues and goes on, using all technical and scientific knowledge derived from nursing, so the Department on Neurosurgery in Slavonski Brod now defenitlly reach the same level as Clinical Departments who earned their recognition during the decades of work. Nevertheless, every day we face to new professional and organizational challenges, sometimes to problems which are not isolated and specific only for our Department, but fit into the general picture of similar problems encountered in other such departments, as well as in nursing in general. All such problems, from the difficulties with the number of staff, harmonization of working hours, through the desire to renew and modernize equipment, to the ever more demanding administrative work , we strive to better resolve without consequences on the quality of our work and with the greatest possible satisfaction of our patients.
Parallel keywords (Croatian)sestrinstvo u neurokirurgiji razvoj sestrinstva edukacija neurokirurških sestara neurokirurgija Slavonski Brod
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:548864
CommitterLovela Machala Poplašen