master's thesis
Importance of health education in glaucoma patient therapy

Sanela Keserović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Metadata
TitleVažnost zdravstvene edukacije u terapiji pacijenata s glaukomom
AuthorSanela Keserović
Mentor(s)Danijela Štimac (thesis advisor)
Abstract
Uvod: Glaukom je drugi po redu uzročnik sljepoće u svijetu. Bolest je nužno prepoznati što ranije. Bolesnika treba educirati o kroničnoj prirodi bolesti, redovitom uzimanju lijekova, konzultacijama i pregledima kod oftamologa, kako bi se očuvala funkcija vida a time omogućila zadovoljavajuća kvaliteta življenja. Svakom bolesniku treba odrediti ciljni tlak, pri kojem će progresija bolesti biti zaustavljena ili odgođena. Glavni rizik za nastanak glaukoma je starosna dob, te se bolest češće pojavljuje nakon 50-te godine života. Zbog toga je mjerenje očnog tlaka osobama iznad 40-te godine jako važno. Cilj istraživanja ovog diplomskog rada je ukazati na važnost uloge medicinske sestre kao člana tima u edukaciji bolesnika sa glaukomom, budući da ona kao član zdravstvenog tima najviše vremena provodi s pacijentom. Drugi cilj je istražiti kako se pacijenti nose sa svojom bolešću, koliko bolest utječe na njihov život, jesu li dovoljno educirani o bolesti i koliko im je edukacija važna. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na uzorku od 100 ispitanika. Kao instrument ispitivanja upotrijebljen je anketni list. Anketa je bila anonimna. Rezultati: Svi ispitanici su podučeni o svojoj bolesti i načinu liječenja, a u anketi je 91% ispitanika pokazalo veliku motiviranost za poduku i liječenje. Više od 80% ih se pridržava uputa za liječenje i redovito kontrolira. Edukacijom o bolesti je u II potpunosti bilo zadovoljno 59% ispitanika, 40% djelomično zadovoljno i 1% je nezadovoljnih. Zaključak: Edukacija pacijenata i obitelji spada u jednu od mnogih intervencija koju provodi medicinska sestra s ciljem postizanja što veće samostalnosti pacijenata. Kvalitetnom edukacijom postiže se bolja kvaliteta življenja pacijenata i njihovih obitelji što je i krajnji cilj. Evaluacija provedene edukacije naših ispitanika pokazala nam je da je 59% ispitanika zadovoljno provedenom edukacijom, dok se ostali dio ispitanika usmeno izjasnio da njihovo nezadovoljstvo proizlazi zbog premalo vremena u provedenoj edukaciji.
Keywordsglaucoma quality of life
Parallel title (English)Importance of health education in glaucoma patient therapy
Committee MembersUrelija Rodin (committee chairperson)
Sanja Musić Milanović (committee member)
Danijela Štimac (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Ophthalmology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
Abstract: Glaucoma is the second leading cause of blindness in the world. The disease is necessary to identify as early as possible. Patients need to be educated about the chronic nature of the disease, regular medication, consultations and examinations with an ophthalmologist, in order to maintain visual function and therefore allow for a satisfactory quality of life. Every patient should be determined target pressure, and the progression of the disease stopped or delayed. The main risk for glaucoma is old age, and the disease often occurs after 50-years of age. Therefore, the measurement of intraocular pressure for people over the age of 40 is very important. The aim of this research is to indicate the importance of nurses as a team member in education of patients with glaucoma, since that as a member of the health team the most time spent with the patient. The aim was also to investigate how patients carry with their disease, how the disease affects their lives, and whether they are sufficiently educated about the disease, and explore how their education is important. Patients and methods: The survey was conducted on a sample of 100 patients. As an instrument test was used questionnaire. The survey was anonymous. Results: All subjects was trained about their disease and type of treatment, 91% of respondents showed great motivation for training and treatment. More than 80% of them followed instructions for treatment and regularly controls. Education IV about the disease was completely satisfied with 59% of respondents, 40% partially satisfied and 1% dissatisfied.
Parallel keywords (Croatian)glaukom kvaliteta življenja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:483689
CommitterLovela Machala Poplašen