master's thesis
Development of education system for nurses in occupational health

Irena Danyi Holetić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
Metadata
TitleIzgradnja sustava izobrazbe za medicinske sestre u medicini rada
AuthorIrena Danyi Holetić
Mentor(s)Jadranka Mustajbegović (thesis advisor)
Abstract
Cilj: Prikazati važnost izgradnje sustava izobrazbe za medicinske sestre medicine rada. Pregledom literature i upoznavanjem djelatnosti medicine rada uočena je potreba za postojanjem dodatne izobrazbe za medicinske sestre medicine rada u Hrvatskoj. Trendovi u svijetu zdravstva, posebno u medicini rada, usmjereni su na zdravlje i njegovo očuvanje i unapređenje, a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) kroz odrednice projekta - Zdravlje za sve do 2010. godine (engl. WHO – European Health 21 – WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998.) govori upravo o tome. Jedna od najvažnijih preporuka SZO je i ostvarenje Cilja 18 – Razvoj svih profila ljudskih resursa u zdravstvu. Do 2010. godine, sve zemlje članice EU trebale su osigurati da svi zdravstveni radnici u sustavu zdravstva, ali i u drugim srodnim područjima, posjeduju odgovarajuća znanja, stavove i sposobnosti sa svrhom očuvanja i unaprjeđenja zdravlja. Munchenskom deklaracijom SZO 2000 postavljene su odrednice budućeg obrazovanja medicinskih sestara. Školski programi trebaju se uskladiti s potrebama struke i moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji. Specifična područja zdravstva kao što su medicina rada zahtijevaju dodatnu izobrazbu medicinskih sestara - specijalizacije. Po uzoru na EU, koja je već odavno razvila specijalističku izobrazbu za medicinske sestre medicine rada, a čija smo punopravna članica, potrebno je i u Hrvatskoj uvesti program izobrazbe koji će osigurati specifično znanje, vještine, stavove te izlazne kompetencije potrebne za rad medicinskih sestara u medicini rada. Kvalitetno educirane i specijalizirane medicinske sestre medicine rada bitno utječu na očuvanje zdravlja radne populacije i uspješnost rada u cjelini.
Keywordsoccupational medicine nurse training system occupational health nurse
Parallel title (English)Development of education system for nurses in occupational health
Committee MembersMilan Milošević (committee chairperson)
Jagoda Doko Jelinić (committee member)
Jadranka Mustajbegović (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
Aim: The objective is to describe the importance of building a training system for nurses in occupational medicine. A review of literature and learning about Occupational Health Services is a necessity for the existence of additional training for nurses in occupational medicine in Croatia. Trends in the world of health care, especially in occupational medicine, are focused on health and its preservation and promotion, and the World Health Organization (WHO) through its guidelines for the project - Health for all by the year 2010 (Eng. WHO - European Health 21 - WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998) speaks about it. One of the most important recommendations of the WHO is the realization of Objective 18 - The development of all kinds of human resources in health. By 2010, all EU member states must ensure that all health workers in the health system, but also in other related areas, have the appropriate knowledge, views, and skills for the purpose of preserving and improving health. The WHO Declaration of Munich from 2000 set the guidelines for future education of nurses. School programs should be aligned with the needs of the profession and must be subject to quality control and evaluation. Specific areas of health, such as occupational medicine, require additional training of nurses – a specialization. Following the example of the EU, which developed specialist training courses for nurses in occupational medicine a long time ago, and which we are a full member of, it is necessary to introduce a training program that will provide the specific knowledge, skills, views, and completed skills required for the work of occupational health nurses in Croatia. Well trained and specialized nurses in occupational medicine significantly affect the preservation of the health of the working population and the success of the entire system.
Parallel keywords (Croatian)medicina rada medicinska sestra sustav izobrazbe medicinska sestra medicine rada
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:331971
CommitterLovela Machala Poplašen