master's thesis
Effect of "Baby-friendly hospital" initiative on changes in attitudes of health care professionals on delivery

Biserka Matok Glavaš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj inicijative "Rodilište prijatelj djece" na promjenu u pristupu zdravstvenih djelatnika prema porođaju
AuthorBiserka Matok Glavaš
Mentor(s)Ratko Matijević (thesis advisor)
Abstract
Ciljevi: Primarni cilj bio je utvrditi da li su i u kolikoj mjeri zdravstveni djelatnici promijenili pristup prema primjeni epiziotomije kod normalnog porođaja, što se smatra promjenom pristupa koji je uvjetovan između ostaloga i inicijativom „Rodilište-prijatelj djece“. Sekundarni ciljevi rada bili su utvrditi promjene u učestalosti primjene epiduralne analgezije za olakšanje porođajne boli, učestalost primjene infuzije oksitocina za poticanje napredovanja porođaja (aktivno vođenje porođaja), učestalost amniotomije kao metode ubrzanja porođaja te broj instrumentalno dovršenih porođaja. Ispitanici i metode: Faktorima uključenja i isključenja definirane su dvije promatrane skupine ispitanica koje su rodile 1993. i 2015. godine. Iz analize smo isključili sve žene koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes, gestacijsku hipertenziju, placentu previu, bilo kakva krvarenja tijekom trudnoće, plod u stavu zatkom te bilo kakve druge kronične i akutne bolesti koje bi mogle utjecati na ishod trudnoće. Podaci su prikupljeni retrospektivno. Provedena je deskriptivna analiza podataka te su testirane razlike između skupina korištenjem z-testa za proporcije. Pohrana i obrada podataka učinjena je u programu Microsoft Excel TM. Razina statističke značajnosti bila je p ≤ 0,05. Rezultati: Usporedbom rezultata za 1993. i 2015. godinu utvrdili smo značajnu razliku u broju učinjenih epiziotomija (z=6.5513). Uz pouzdanost od 95% zaključili smo da se 2015. godine pri porođajima značajno više koristila epiduralna analgezija. Usporedbom infuzije oksitocina utvrđena je značajna razlika (uz značajnost od 95%) između 1993. i 2015. godine kada je u pitanju udio porođaja kod kojih je korištena infuzija oksitocina. Pri tome je veća zastupljenost infuzije oksitocina bila u 2015. godini. Kod izvedene amniotomije, kao i u broju instrumentalno dovršenih porođaja uz vakum ekstrakciju nije bilo statistički značajne razlike. Nije dokazana statistički značajna razlika u trajanju duljine porođaja. Statistički značajna razlika uočena je u duljini boravka majke i novorođenčadi u rodilištu. (p<0.01, t=6,157) Zaključak: Ovim provedenim istraživanjem zaključili smo da je inicijativa „Rodilište – prijatelj djece“ utjecala na pozitivnu promjenu u pristupu zdravstvenih djelatnika prema primjeni epiziotomije kod vaginalnih porođaja.
Keywordsdelivery episiotomy “Baby- friendly hospital” initiative
Parallel title (English)Effect of "Baby-friendly hospital" initiative on changes in attitudes of health care professionals on delivery
Committee MembersŽeljko Duić (committee chairperson)
Dinka Pavičić-Baldani (committee member)
Ratko Matijević (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Public Health
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
Aims: The primary aim was to determine if and in what way did health care prefessionals change their approach towards episiotomy practice in normal labour, which is considered to be influenced, among other things, by the «Baby-friendly hospital» initiative. Secundary aims were to ascertain the prevalence of epidural analgesia for alleviating labour pain, the prevalence of oxytocin infusion for labour augmentation (active labour management), the prevalence of amniotomies performed for labour augmentation as well as the number of instrumentally assisted labours. Material and methods: Two groups of pregnant women who gave birth in 1993 and 2015 were selected and compared according to inclusion and exclusion criteria. The study excluded pregnancies burdened with gestational diabetes, gestational hypertension, placenta praevia, any form of bleeding during pregancy, breech praesentation or any other acute or chronic condition that might influence labour outcome. Data were collected retrospectivly from medical records. Descriptive statistical analysis was performed and difference between variables was tested using z-test for proportions. Data processing was performed in Microsoft Excel TM. Statistical significance was considered p<0.05. Results: Comparision of results from 1993 and 2015 showed a statistically significant difference in the number of episiotomies performed (z=6.5513). With an accuracy of 95% the results showed that significantly more labours in 2015 included epidural analgesia and oxytocin infusion. No statisitcal difference was found in the number of amniotomies or instrumentally assisted labours between 1993 and 2015 as well as in labour duration. the results showed a statistically significant difference in the time mothers and newborns spent in hospital after delivery (p<0.01, t=6,157). Conclusion: It can be concluded that the «Baby-friendly hospital» initiative has influenced positively to the approach of health care professionals towards episiotomy practice in normal, vaginal deliveries.
Parallel keywords (Croatian)porođaj epiziotomija „Rodilište – prijatelj djece“
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:771517
CommitterLovela Machala Poplašen