Pages

AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA U DJECE
AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA U DJECE
Tanja Kamenar
Akutna mijeloična leukemija je heterogena skupina malignih hematoloških bolesti koja je karakterizirana sa zamjenom normalne koštane srži s primitivnim hematopoetičkim stanicama. Neliječena rezultira sa smrti, obično kao posljedica krvarenja ili infekcije. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi. Znakovi i simptomi pedijatrijske AML se mogu podijeliti u one koji nastaju kao posljedica proliferacije i infiltacije abnormalnih leukemijskih stanica, one koji nastaju kao posljedica deficita...
AKUTNA OTROVANJA DJECE
AKUTNA OTROVANJA DJECE
Monika Parat
Uvod. Otrovanja ili intoksikacije patološka su stanja koja nastaju kao posljedica djelovanja otrovnih tvari na organizam. Visoka incidencija slučajnih otrovanja u dječjoj dobi najčešća je kod djece između dvije i pet godina starosti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost otrovanja, čimbenike rizika i sredstvo akutnog otrovanja kod djece. Materijali i metode. Retrospektivna studija bolničke dokumentacije Pedijatrijske jedinice intenzivnog liječenja, Kliničkog...
AKUTNE DIJAREJALNE BOLESTI ZADOBIVENE TIJEKOM BOLNIČKOG LIJEČENJA
AKUTNE DIJAREJALNE BOLESTI ZADOBIVENE TIJEKOM BOLNIČKOG LIJEČENJA
Tihomir Jovanović
Pojava infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenim ustanovama može zahvatiti bolesnike, zdravstvene djelatnike i posjetitelje. U razvijenim zemljama 5-10% bolesnika primljenih u bolnicu zbog akutne bolesti, dobiju infekciju koja pri prijemu nije bila nazočna ni u fazi inkubacije. Prepoznavanje rizičnih čimbenika, nadzor i poduzimanje hitnih intervencija za stavljanje infekcije pod nadzor smanjit će broj oboljelih, smrtnost i troškove osnovne bolesti. Dio infekcija...
AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U OBITELJSKOJ MEDICINI
AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U OBITELJSKOJ MEDICINI
Marina Bašek
Prema podacima iz Hrvatskog zdravstvenog statističkog ljetopisa za 2012. godinu vodeće bolesti u djece predškolske dobi bile su bolesti respiratornog sustava u oko 35%, kao i razlog za neopravdano propisivanje antibiotika. Cilj: procijeniti opterećenost ambulanti obiteljske medicine (AOM) tijekom zimskih mjeseci zbog ARI djece predškolske dobi te istražiti povezanost propisivanja antibiotika sa sociodemografskim pokazateljima, zdravstvenim stanjem i zdravstvenim navikama djece te...
AKUTNI APENDICITIS U TRUDNOĆI
AKUTNI APENDICITIS U TRUDNOĆI
Matea Kolačević
Akutni apendicitis je najčešći neopstetrički uzrok akutnog abdomena u trudnoći. Javlja se u 1/500-2000 trudnoća i obuhvaća 25% operativnih indikacija za akutni abdomen u trudnoći. Čini se da je apendicitis češći u drugom tromjesečju trudnoće, s incidencijom od 35- 50%, međutim nema dokazanih podataka da trudnoća utječe na cjelokupnu učestalost apendicitisa. Ne postoji niti jedan posve pouzdan znak ili simptom koji bi mogao pomoći u dijagnosticiranju apendicitisa u...
AKUTNI KOLECISTITIS U TRUDNOĆI
AKUTNI KOLECISTITIS U TRUDNOĆI
Dejan Blažević
Incidencija akutnog kolecistitisa tijekom trudnoće je 1 na 1600 – 10000 trudnoća, a 40% trudnica sa simptomatskom kolelitijazom zahtijeva kolecistektomiju tijekom trudnoće. Kolelitijaza je češća u žena nego muškaraca, što ide u prilog trudnoći kao jednom velikom rizičnom faktoru za razvoj žučnih kamenaca. Multiparitet je rizični čimbenik za kolelitijazu jer hormonske promjene direktno utječu na formiranje žučnih kamenaca. Progesteron relaksira glatku muskulaturu žučnog...
AKUTNI PANKREATITIS U TRUDNOĆI
AKUTNI PANKREATITIS U TRUDNOĆI
Sabina Novaković
Akutni pankreatitis (AP) je izuzetno rijedak u trudnoći, većinom uzrokovan poremećajima vezanim uz bolesti žučnog mjehura, kod kojih simptomi kolelitijaze i mikrolitijaza često prethode simptomima AP. Dijagnoza se temelji na kliničkoj slici, laboratorijskim testovima i slikovnim metodama koje se izvode uz potrebne mjere opreza zbog mogućeg rizika zračenja za fetus. Terapija blagog oblika AP u trudnoći je konzervativna i potporna, dok teži oblik AP zahtijeva hospitalizaciju na...
AKUTNO ZATAJENJE JETRE
AKUTNO ZATAJENJE JETRE
Merhunisa Ramadani
Akutno zatajenje jetre je rijedak entitet karakteriziran naglom i masivnom nekrozom jetre u bolesnika bez prethodne bolesti jetre koji dovodi do razvoja žutice, koagulopatije i encefalopatije, te može rezultirati progresivnim multiorganskim zatajenjem i smrti. Najčešći uzroci akutnog zatajenja jetre u odraslih su lijekovi i virusni hepatitisi. Utvrđivanje etiologije akutnog zatajenja jetre ima ključnu ulogu u okviru liječenja jer primjena specifične terapije usmjerene na etiologiju...
ALERGIJA NA KRAVLJE MLIJEKO - VAŽNOST EKSPOZICIJSKOG POKUSA ZA POTVRDU DIJAGNOZE
ALERGIJA NA KRAVLJE MLIJEKO - VAŽNOST EKSPOZICIJSKOG POKUSA ZA POTVRDU DIJAGNOZE
Silvija Mijač
Alergija na kravlje mlijeko najčešća je alergija u dječjoj dobi, obuhvaća oko 2% djece mlađe od 2 godine. „Zlatnim standardom“ u dijagnostici smatra se ekspozicijski pokus. Međutim, ekspozicijski pokus se kod određenog broja djece ne provede, već se dijagnoza postavlja samo na temelju kliničke slike i povoljnog odgovora na eliminacijsku dijetu. Cilj ovog rada bio je potvrditi važnost ekspozicijskog pokusa u dijagnostici alergije na kravlje mlijeko. Ovo retrospektivno...
ALERGIJA NA LIJEKOVE - DIJAGNOSTIČKI PRISTUP
ALERGIJA NA LIJEKOVE - DIJAGNOSTIČKI PRISTUP
Matea Kos
Neželjene reakcije na lijekove su čest klinički problem. Koža može biti jedini zahvaćen organ ili može biti dio ozbiljnije multiorganske reakcije. Kožne manifestacije uključuju širok spektar pojava poput angioedema, makuloznih, papuloznih, vezikuloznih, buloznih, vaskulitičnih i hemoragijskih lezija. Prvi korak je klinički pristup koji uključuje detaljnu morfološku dijagnozu kožnih simptoma i znakova, isključivanje opasnih znakova i neke osnovne laboratorijske pretrage....
ALERGIJSKA ASTMA
ALERGIJSKA ASTMA
Maja Buljan
Astma je jedna od najčešćih bolesti respiratornog sustava. Vodeći je uzrok obolijevanja i smrti širom svijeta. Procjenjuje se da više od 20% stanovništva boluje od alergijskih bolesti poput alergijske astme, konjunktivitisa, rinitisa, atopijskog dermatitisa i anafilaksije. Alergijska astma je najčešći tip astme u dječjoj i odrasloj dobi. To je kronična bolest sa reverzibilnom bronhalnom opstrukcijom. Opstrukcija je uzrokovana upalom, edemom i kontrakcijom glatkih mišića u...
ALERGIJSKA REAKCIJA NA L - ASPARAGINAZU I ISHOD LIJEČENJA AKUTNE LIMFOBLASTIČNE LEUKEMIJE KOD DJECE
ALERGIJSKA REAKCIJA NA L - ASPARAGINAZU I ISHOD LIJEČENJA AKUTNE LIMFOBLASTIČNE LEUKEMIJE KOD DJECE
Antonella Geljić
Akutna limfoblastična leukemija (ALL) najučestalija je zloćudna novotvorina dječje dobi s ukupnim preživljenjem od oko 80%. Bitan napredak u liječenju ALL – a postignut je uvođenjem lijeka l – asparaginaze u polikemoterapijske protokole 1970 – ih godina. Iako ključan za uspjeh liječenja, njegova upotreba ograničena je razvojem neželjenih štetnih učinaka, prvenstveno alergijske reakcije. U ovom retrospektivnom radu ispitivali smo utječe li razvoj alergijske reakcije na l...

Pages