Pages

Zaboravljeni antibiotici kao moguće olakšanje u liječenju u sadašnjosti i budućnosti
Zaboravljeni antibiotici kao moguće olakšanje u liječenju u sadašnjosti i budućnosti
Antonia Jazvac
Učestalost višestruko otpornih bakterija sve je veća, a infekcije otpornim bakterijama sve je teže liječiti. Otpornost bakterija na antibiotike postaje jedna od temeljnih prijetnji ljudskome zdravlju, razvoju i sigurnosti. Razvoj novih antimikrobnih lijekova nije dovoljno brz niti dovoljno učinkovit, a zdravstveni sustavi pojedinih zemalja nisu u stanju samostalno riješiti problem. Dobro je što je važnost problema prepoznata i isti je predstavljen na najvišoj razini. Tako su zemlje...
Zamućenje stražnje kapsule leće nakon ugradnje različitih modela intraokularnih leća
Zamućenje stražnje kapsule leće nakon ugradnje različitih modela intraokularnih leća
Mia Jurilj
Katarakta, odnosno zamućenje leće, može se razviti kao posljedica raznih stanja kao što je starenje ili bolesti kao što je dijabetes. Zamućenje stražnje kapsule leće (sekundarna katarakta) nastaje zbog migracije i proliferacije ostatnih lećnih epitelnih stanica, nekoliko mjeseci ili godina nakon operacije katarakte u do 50% pacijenata. Rezidualne anteriorne lećne epitelne stanice migriraju s ekvatora uz stražnju kapsulu leće prema centru zjenice te se opacificiraju...
Zaštita i sigurnost na radu u hrvatskom srednjoškolskom nastavnom programu medicinskih sestara/tehničara opće njege u odnosu na iskustva iz okolnih zemalja
Zaštita i sigurnost na radu u hrvatskom srednjoškolskom nastavnom programu medicinskih sestara/tehničara opće njege u odnosu na iskustva iz okolnih zemalja
Kristina Horvat
Zaštita i sigurnost na radu temelj su za ostvarivanje prava čovjeka na rad na dostojanstven način, za zaštitu života i zaštitu zdravlja. Djelokrug rada medicinskih sestara/tehničara obuhvaća radne zadatke koji uključuju dijagnostičke postupke, liječenje i skrb za oboljele, a obavljanje tih radnih zadataka može dovesti do oštećenja zdravlja. Sprječavanje i smanjenje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja ima...
Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja
Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja
Dragana Barukčić
Život na zemlji razvio se i razvija se uz prisustvo zračenja. Zračenje je energija koja putuje kroz prostor i prisutna je svugdje oko nas. Život na zemlji se razvijao u okruženju ionizirajućeg zračenja. Otkrićem ionizirajućeg zračenja započinje značajno razdoblje u medicinskoj dijagnostici i liječenju. Otkrićem rentgenskog zračenja i njegovom upotrebom u medicini, raste i svijest o njegovim štetnim učincima na ljudski organizam. Sve veća uporaba ionizirajućeg zračenja...
Zbrinjavanje infektivnog otpada u KBC Split
Zbrinjavanje infektivnog otpada u KBC Split
Zvonimir Parčina
Svi veliki zdravstveni sustavi, tako i KBC Split, su veliki proizvođači medicinskog opasnog otpada čiji je jedan segment infektivni otpad, budući da proizvodi više od 200 kilograma istog tijekom jedne godine. Zbrinjavanje infektivnog otpada podrazumijeva razvrstavanje na mjestu nastanka, prikupljanje, pakiranje, vođenje očevidnika, predobrađivanje, prijevoz i higijensku dispoziciju na način da se spriječi rizik od bolničkih infekcija, profesionalnog oboljenja i onečišćenja...
Zbrinjavanje masivnog krvarenja kod politraume
Zbrinjavanje masivnog krvarenja kod politraume
Helena Goršić
Politrauma podrazumijeva istovremene ozljede dvije ili više regija tijela, koje gotovo uvijek predstavljaju životno ugrožavajuće stanje. Najčešći je uzrok smrti u osoba između pete i četrdeset pete godine života i jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu. Većina smrti u politraumi događa se unutar 24 sata od ozljede, a jedan od najčešćih uzroka je masivno krvarenje. Masivnim krvarenjem naziva se gubitak cijelog volumena krvi unutar 24 sata s posljedičnim razvitkom...
Zbrinjavanje radioaktivnog otpada nakon medicinske dijagnostike i terapije
Zbrinjavanje radioaktivnog otpada nakon medicinske dijagnostike i terapije
Dean Smojver
Apsorpcija ionizirajućeg zračenja u organizmu izaziva ionizaciju ili ekscitaciju molekula. Energija oslobođena tom ionizacijom dovodi do kemijskih promjena, prilikom čega se stvaraju slobodni radikali koji mogu uzrokovati ireverzibilna oštećenja molekula koje su esencijalne za biološko funkcioniranje stanice. Na takav način nastaju biokemijske (metaboličke) promjene, posljedica čega mogu biti fiziološka ili morfološka oštećenja i/ili mutacije stanice koje primarno djeluju na...
Zdravstveni lokus kontrole i regulacija šećerne bolesti tip 2
Zdravstveni lokus kontrole i regulacija šećerne bolesti tip 2
Andreja Kulić
Zdravstveni lokus kontrole (HLC) odnosi se na vjerovanje pojedinca tko ili što ima kontrolu nad njegovim zdravljem. Za osobu koja vjeruje da može utjecati na događaje u vlastitom životu kažemo da ima unutarnji lokus kontrole. Osobe s vanjskim lokusom kontrole vjeruju da su njihove odluke i život posljedica okolišnih čimbenika na koji oni nemaju utjecaj. HLC je jedan od čimbenika koji određuje kako će se pojedinac zdravstveno ponašati. Cilj: Istražiti povezanost između lokusa...
Zdravstveni učinci masti i ulja u prehrani s posebnim osvrtom na trans masne kiseline
Zdravstveni učinci masti i ulja u prehrani s posebnim osvrtom na trans masne kiseline
Ivana Rais
Masti i ulja su različita konzistencija masnoća, ali i sastavni dio ljudske prehrane. Danas je uočljiva značajna promjena načina života, što je uvelike utjecalo i na prehrambene navike. Lipidi su značajan nutrijent u ljudskoj prehrani. S obzirom na podrijetlo namirnica, postoje biljne i životinjske masnoće te se u namirnicama najčešće nalaze kao mješavina zasićenim i nezasićenih masnoća.Preporuke su nekada naglašavale štetnost masnoća kao i potrebu da se smanji njihov...
Zdravstveno - ekološki čimbenici u dječjim vrtićima
Zdravstveno - ekološki čimbenici u dječjim vrtićima
Bosiljka Čondić
Nakon obiteljskog doma, dječji vrtići su najvaţnije mjesto u kojem borave djeca predškolske dobi. U predškolskim ustanovama djeca u prosjeku provedu od 5 do 10 sati na dan u vrijeme intenzivnog psihičkog i fizičkog rasta i razvoja. Djeca pred sobom imaju više godina ţivota i samim time više vremena za razvoj kroničnih bolesti kojima za početak simptomatologije treba i više desetljeća, a kojima je okidač rana izloţenost nekoj štetnoj tvari ili kontinuirana, a moţda čak i...
Znanja i stavovi o kontracepciji među studentskom populacijom
Znanja i stavovi o kontracepciji među studentskom populacijom
Roko Žaja
U ovome radu istraživana su znanja i stavovi o kontracepciji među studentima Sveučilišta u Zagrebu te utjecaj različitih demografskih i odgojno-obrazovnih čimbenika na stavove. Istraživanje je uključilo 715 studenata s devet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ispitivanje je provedeno anonimnom anketom kojom su ispitani demografski podaci: godina studija, dob, spol, dob stupanja u spolne odnose, status veze i stupanj obrazovanja roditelja te podaci o načinu informiranja o...
Znanje medicinskih sestara i tehničara o kardiopulmonalnom arestu i reanimaciji u bolničkim uvjetima
Znanje medicinskih sestara i tehničara o kardiopulmonalnom arestu i reanimaciji u bolničkim uvjetima
Sandro Vidmanić
UVOD: Edukacija zdravstvenih radnika je jedna od najvažnijih karika u poboljšanju kvalitete i efikasnosti u zbrinjavanju vitalno ugroženih bolesnika i osoba koje su doživjele kardiopulmonalni arest. Preduvjet za kvalitetno usvajanje vještina i provođenje medicinskih postupaka prema važećim smjernicama, visoka je razina teorijskog znanja iz navedenog područja. Kvalitetno educirana medicinska sestra predstavlja izuzetno važnog člana medicinskog tima te, posljedično tome, kvaliteta...

Pages