Pages

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S KARCINOMOM LARINKSA
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S KARCINOMOM LARINKSA
Marko Sabljak
Rad nastoji dotaknuti širinu sestrinskog pristupa kako u prepoznavanju tako i rješavanju problema iz područja procesa sestrinske skrbi kod bolesnika s karcinomom larinksa. U uvodnom dijelu prikazane su osnove anatomije i fiziologije larinksa, vrste i mehanizmi te načini konzervativnog i operacijskog liječenja karcinoma larinksa. Nakon toga se opisuje zbrinjavanje i zdravstvena njega bolesnika s karcinomom larinksa od početka hospitalizacije, s pristupom bolesniku kroz proces...
ZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA MIGRANATA
ZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA MIGRANATA
Anamarija Palenkić
Procesom globalizacije, postalo je puno lakše prelaziti granice. Povećao se protok ljudi, prometa i robe. Kako u cijelom svijetu, tako i Europi, pa i u Hrvatskoj, ljudi puno lakše i puno ćešće putuju u potrazi za boljim životm, bojim radnim uvjetima, obrazovanjem i materijalnim napretkom. Globalizacija ima svoje pozitivne strane jer na taj način ljudi donose svoju kulturu, običaje i obogaćuju društvo, no postoje uvijek i negativne strane. U prvom redu, to su lošiji životni i...
ZDRAVSTVENI PROBLEMI VEZANI ZA STANOVANJE
ZDRAVSTVENI PROBLEMI VEZANI ZA STANOVANJE
Ivana Gugić
Utjecaj stanovanja na zdravlje kompleksan je fenomen. Brojni kemijski, biološki, fizikalni te socioekonomski čimbenici stanovanja utječu na zdravstveno stanje. Od kemijskih čimbenika olovo, azbest, radon i ugljikov monoksid mogu se naći u stambenim prostorima i imati zdravstvene posljedice. Grinje, insekti i glodavci ubrajaju se u biološke čimbenike koji djeluju na zdravlje jer mogu uzrokovati brojne bolesti. Od fizikalnih čimbenika svakako treba izdvojiti buku i njene posljedice na...
ZDRAVSTVENI RIZICI BAVLJENJA BORILAČKIM SPORTOVIMA
ZDRAVSTVENI RIZICI BAVLJENJA BORILAČKIM SPORTOVIMA
Petar Gulin
Kontaktnim sportovima se u zadnjih dvadeset godina počelo baviti sve više ljudi, raznih dobnih skupina, radi raznih razloga, kao što su rekreacija, zdravlje ili natjecanje. Zbog sve veće popularnosti kontaktnih sportova, što zbog televizijskih prijenosa velikih mečeva, što zbog sve prisutnijih akcijskih filmova, učestalije bavljenje ovim sportovima dovodi do sve češćih ozljeda tipičnih za te aktivnosti. Postoji potreba za detaljnijim opisom i analizom učestalosti, lokalizacija,...
ZNANJA I STAVOVI RODITELJA O PREHRANI DOJENČADI NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA
ZNANJA I STAVOVI RODITELJA O PREHRANI DOJENČADI NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA
Lea Oletić
Glavni cilj rada je utvrditi znanja i stavove roditelja o prehrani te obrasce hranjenja dojenčadi i djece jasličke dobi na području grada Čakovca. Istraživanje je provedeno putem ankete na uzorku od 133 ispitanica u vremenu od studenog 2014. do ožujka 2015.godine. Istraživanjem je utvrđena sukladnost stavova ispitanica i važećih preporuka oko vremena uvođenja dohrane, preporučljive duljine dojenja, uvođenja vode i kravljeg mlijeka u prehranu djeteta, prirodnih izvora vitamina C...
ZNANJE, STAVOVI I PONAŠANJE PEDIJATARA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ODNOSU NA NESRETNE SLUČAJEVE U DJECE
ZNANJE, STAVOVI I PONAŠANJE PEDIJATARA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ODNOSU NA NESRETNE SLUČAJEVE U DJECE
Zrinka Ćustić
Nesreće su vodeći uzrok smrti djece kao i mnogobrojnih drugih negativnih posljedica. Problem je multidisciplinaran, a zdravstveni djelatnici, posebice pedijatri, imaju značajnu ulogu u njegovom rješavanju. Kako bi mogli uspješno djelovati na smanjenju nesreća važni su znanje, stavovi i ponašanje samih zdravstvenih djelatnika. U ovom radu ispitani su anonimnim upitnikom 2007. i 2013. godine znanje, stavovi i ponašanje pedijatara primarne zdravstvene zaštite (PZZ) te utjecaj...
ZNAČAJ EDUKACIJE O UČINCIMA ENDOKRINIH DISRUPTORA NA ZDRAVLJE
ZNAČAJ EDUKACIJE O UČINCIMA ENDOKRINIH DISRUPTORA NA ZDRAVLJE
Ljiljana Broz
Uvod: Stanovništvu je potrebno osigurati dovoljno informacija o endokrinim disruptorima kako bi se povećala svijest o mogućnostima utjecaja na vlastito zdravlje i zdravlje svoje obitelji. Problemi su nedostatak znanja o učincima endokrinih disruptora na zdravlje i nepoznavanje izvora izloženosti stanovništva endokrinim disruptorima. U posljednjih 40-50 godina u porastu je rak dojke, prostate, jajnika i štitnjače, povećava se broj kroničnih bolesti i malformacija. U muškaraca se...
ZNAČAJ I ULOGA NATRIURETIČKIH PEPTIDA U KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
ZNAČAJ I ULOGA NATRIURETIČKIH PEPTIDA U KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
Iva Klobučar
U obitelj natriuretičkih peptida pripadaju atrijski natriuretički peptid (ANP), B-tip natriuretički peptid (BNP), C-tip natriuretički peptid (CNP), „dendroaspis“ natriuretički peptid (DNP), urodilatin, urogvanilin i gvanilin. U ovom radu pozornost je usmjerena na ANP i BNP. ----- Natriuretičke peptide ANP i BNP izlučuju miociti srca, a u manjoj se količini izlučuju i u drugim organima. Podražaj koji izaziva izlučivanje natriuretičkih peptida je istezanje miocita srca...
ZNAČAJ ODREĐIVANJA AVIDITETA PROTUTIJELA IgG U DIJAGNOSTICI INFEKCIJE UZROKOVANE VIRUSOM ZAPADNOG NILA
ZNAČAJ ODREĐIVANJA AVIDITETA PROTUTIJELA IgG U DIJAGNOSTICI INFEKCIJE UZROKOVANE VIRUSOM ZAPADNOG NILA
Branimir Krištofić
Dijagnoza infekcije virusom Zapadnog Nila (VZN) najčešće temelji na serološkim metodama. IgM protutijela uobičajeno se smatraju biljegom akutne infekcije, međutim dokazano je da IgM protutijela u nekih bolesnikaa s VZN infekcijom mogu perzistirati i do 500 dana. Određivanje IgG aviditeta koristi se za razlikovanje akutne/nedavne od prošle infekcije u serološkoj dijagnostici raznih virusa te bi se moglo koristiti i u dijagnostici VZN infekcije. Kako bi utvrdili značaj aviditeta IgG...
ZNAČAJKE KONZULTACIJE U OBITELJSKOJ MEDICINI
ZNAČAJKE KONZULTACIJE U OBITELJSKOJ MEDICINI
Ivana Grgić
Velik broj članaka, knjiga i drugih stručnih tekstova iz područja konzultacije i komunikacije u medicini upućuje na njihovu važnost u svakodnevnoj medicinskoj praksi. „Teorija i praksa medicine je uvijek pod utjecajem dominantne teorije znanja i društvenih vrijednosti. Medicina je uvijek dijete svog vremena“ (Stewart et al, 2003). Suvremeni način pružanja zdravstvene skrbi ima naglasak na prihvaćanju holističkog pristupa. Priznavanje važnosti ove široke perspektive u skrbi...
ZNAČENJE ODJELA ZA HITNI PRIJEM U OPĆOJ BOLNICI KARLOVAC
ZNAČENJE ODJELA ZA HITNI PRIJEM U OPĆOJ BOLNICI KARLOVAC
Dušan Savić
Odjel za hitni prijem u Općoj bolnici Karlovac implementiran je krajem 2012. godine, u okviru projekta reforme hitne medicinske pomoći u Republici Hrvatskoj. Ciljevi projekta su približiti zdravstvenu uslugu hitnom bolesniku na jednom mjestu i smanjiti broj nepotrebnih hospitalizacija i troškove liječenja. Odjel je središnje mjesto za prijem, obradu i definitivno zbrinjavanje hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu. Svaki bolesnik dolaskom na Odjel prolazi formalni proces...
Zaboravljeni antibiotici kao moguće olakšanje u liječenju u sadašnjosti i budućnosti
Zaboravljeni antibiotici kao moguće olakšanje u liječenju u sadašnjosti i budućnosti
Antonia Jazvac
Učestalost višestruko otpornih bakterija sve je veća, a infekcije otpornim bakterijama sve je teže liječiti. Otpornost bakterija na antibiotike postaje jedna od temeljnih prijetnji ljudskome zdravlju, razvoju i sigurnosti. Razvoj novih antimikrobnih lijekova nije dovoljno brz niti dovoljno učinkovit, a zdravstveni sustavi pojedinih zemalja nisu u stanju samostalno riješiti problem. Dobro je što je važnost problema prepoznata i isti je predstavljen na najvišoj razini. Tako su zemlje...

Pages