Pages

Acute aortic dissection
Acute aortic dissection
Azra Smajic
Acute aortic dissection is an acute state that potentially could be fatal. It is caused by the separation of two layers of the aortic wall and allowing blood flow to enter creating two lumens, one true lumen and one false. The most common cause of acute aortic dissection are unregulated hypertension, smoking, aneurysms and male gender. There are also genetic predispositions as Marfan’s syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. Clinical signs of acute aortic dissection are not always clear and...
Adrenergička hiperaktivnost kao povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s multiplom sklerozom
Adrenergička hiperaktivnost kao povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s multiplom sklerozom
Tomislav Mutak
UVOD I CILJEVI: Istražiti razlike nestandardnih adrenergičkih indeksa osjetljivosti baroreceptora (BRS) između bolesnika s različitim oblicima multiple skleroze (MS) i zdravih ispitanika. ----- METODE: Retrospektivnom analizom uspoređene su krivulje odgovora sistoličkog tlaka na Valsalvin pokus (balansirani autonomni odgovor (BAR), suprimirani autonomni odgovor (SAR) i pojačani autonomni odgovor (AAR)) i indeksi osjetljivosti baroreceptora (α-BRSa i β-BRSa) u bolesnika s klinički...
Akne u odrasloj dobi
Akne u odrasloj dobi
Helena Gmaz
Acne vulgaris je multifaktorijalna dermatoza složene patogeneze koja zahvaća pilosebacealnu jedinicu. Jedna je od najčešćih kožnih bolesti općenito. Čimbenici koji sudjeluju u nastanku bolesti su brojni poput nasljeđa, hormona i bakterija. Najčešće se pojavljuje na licu, a nešto rjeđe zahvaća područje vrata, ramena, leđa i sternalne regije. Acne vulgaris se javlja u 80-85% adolescenata i mlađih odraslih osoba te bolest prosječno traje 5 godina. Donedavno je smatrana...
Aktualne smjernice u liječenju egzacerbacije kroničnog opstruktivnog bronhitisa
Aktualne smjernice u liječenju egzacerbacije kroničnog opstruktivnog bronhitisa
Ana Gubo
Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je upalna i progresivna bolest dišnog sustava koja obuhvaća kronični opstruktivni bronhitis, emfizem i astmu, a karakterizirana je ireverzibilnom ili slabo reverzibilnom opstrukcijom dišnih putova. KOPB je velik javnozdravstveni problem koji zbog svojeg kroničnog tijeka i visoke prevalencije među populacijom značajno opterećuje zdravstvene resurse. To se prvenstveno odnosi na česte posjete specijalističkim ambulantama, hospitalizacije...
Akutizacija upalnih bolesti crijeva u trudnoći
Akutizacija upalnih bolesti crijeva u trudnoći
Luka Franolić
Upalne bolesti crijeva su idiopatske, upalne, kronične bolesti probavnog sustava nepredvidljivog tijeka. Unutar skupine upalnih bolesti crijeva spadaju Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Upalne bolesti crijeva često mogu zahvatiti mlade žene u reproduktivnoj dobi. Pojava upalnih bolesti crijeva u trudnoći jednaka je učestalosti pojave tih bolesti u općoj populaciji. Bolest se u trudnoći može javiti po prvi put ili kao relaps prijašnje poznate bolesti. Crohnova bolest u...
Akutna bubrežna insuficijencija  tijekom perioperacijskog razdoblja
Akutna bubrežna insuficijencija tijekom perioperacijskog razdoblja
Dina Bajraktarević
Akutna bubrežna insuficijencija (ABI) je klinički sindrom koji je česta i ozbiljna komplikacija nakon velikih operativnih zahvata, te u velikoj mjeri doprinosi povećanju stope morbiditeta i mortaliteta, produljenom boravku pacijenata u bolnici, te višim troškovima liječenja. Podloga oštećenja bubrega je multifaktorska, te uključuje brojne preoperativne, intraoperativne i postoperativne faktore. Važan rizični faktor predstavljaju hitni operativni zahvati i opsežne operacije u...
Akutna mijeloična leukemija starije životne dobi
Akutna mijeloična leukemija starije životne dobi
Antonija Juriša
UVOD: Akutna mijeloična leukemija (AML) je najčešća akutna leukemija odrasle dobi. Više od 65% pacijenata s AML-om starije je od 60 godina. Liječenje AML-a u osoba starije životne dobi (≥ 60 godina) znatno se razlikuje od liječenja mlađih bolesnika. Čimbenici kao što su dobno specifična fiziologija, prisutnost komorbiditeta i biološka svojstva leukemijske stanice (nepovoljne citogenetske i molekularne promjene), utječu na sposobnost starijih pacijenata da podnesu terapiju i...
Akutna upala gušterače
Akutna upala gušterače
Filip Cetinić
Akutna upala gušterače je složena i potencijalno teška bolest. Incidencija bolesti je u porastu, prvenstveno zbog povećane izloženosti čimbenicima rizika kao i zbog očekivanog duljeg trajanja života. Uzroci akutne upale gušterače su mnogobrojni, a najčešći su kolelitijaza i alkoholizam. Točan i potpun mehanizam nastanka akutne upale gušterače i dalje nije u cijelosti poznat. Međutim, u zadnje vrijeme je došlo do značajnog preokreta u shvaćanju patogeneze. U tom novom...
Akutne komplikacije šećerne bolesti
Akutne komplikacije šećerne bolesti
Nives Bunić
Šećerna bolest je kronična bolest koju karakterizira hiperglikemija koja nastaje kao posljedica smanjenog lučenja inzulina i/ili periferne inzulinske rezistencije. Procijenjeno je da u Republici Hrvatskoj oko 400 000 ljudi boluje od šećerne bolesti. Četiri su osnovna oblika šećerne bolesti: šećerna bolest tipa 1, šećerna bolest tipa 2, gestacijska šećerna bolest i ostali posebni tipovi šećerne bolesti. Liječenje šećerne bolesti uključuje dobru kontrolu razine šećera u...
Akutne upalne bolesti srednjeg uha u djece
Akutne upalne bolesti srednjeg uha u djece
Filip Šain
Otitis media ili upala srednjeg uha naziv je za različite upalne bolesti koje zahvaćaju srednje uho. Upale srednjeg uha mogu biti akutne i kronične. Akutnom upalom srednjeg uha najčešće nazivamo kratkotrajnu upalu povezanu sa naglim nastankom simptoma poput boli u uhu, povišene temperature, otoreje, iritabilnosti itd. U upale srednjeg uha ubrajaju se i pojedina neupalna stanja poput seroznog, odnosno sekretornog otitisa Akutna upala srednjeg uha jedna je od najčešćih bolesti...
Akutni diseminirani encefalomijelitis u djece i adolescenata
Akutni diseminirani encefalomijelitis u djece i adolescenata
Ivan Ledinski
Akutni diseminirani encefalomijelitis (ADEM) je rijetka upalna demijelinizirajuća bolest središnjeg živčanog sustava, najčešće monofazičnog tijeka. Nespecifična klinička slika bolesti dovodi do poteškoća u njenom razlikovanju od ostalih upalnih stanja koja zahvaćaju SŽS, poglavito multiple skleroze. U odsutnosti pouzdanih biokemijskih markera, dijagnoza se postavlja na temelju kliničkih i parakliničkih podataka. Proveli smo retrospektivni pregled medicinske dokumentacije 58...
Akutni respiratorni distresni sindrom u poslijeoperacijskom razdoblju
Akutni respiratorni distresni sindrom u poslijeoperacijskom razdoblju
Sunčica Belošević
Akutni respiratorni distresni sindrom je hitno medicinsko stanje obilježeno akutnom respiratornom nemoći koja je od svojeg prvog opisa 1967. godine nosila smrtnost iznad 50%. Danas se prosječno javlja između 1,5 i 79 novih slučajeva na 100,000 stanovnika godišnje s incidencijom u poslijeoperacijskom razdoblju koja varira između 4,1 i 80% ovisno o vrsti operacije. Smrtnost je 27% za blagi, 32% za umjereni i 45% za teški oblik akutnog respiratornog distresnog sindroma. Najčešći...

Pages