Pages

Anomalije i bolesti testisa u dječjoj dobi
Anomalije i bolesti testisa u dječjoj dobi
Ivo Vukasović
Svrha je ovoga rada prikazati etiologiju, kliničku sliku, radiološku dijagnostiku te kirurške mogućnosti liječenja anomalija te bolesti testisa dječje dobi, s posebnim osvrtom na akutni skrotum. Anomalije i bolesti testisa obuhvaćaju kongenitalne anomalije, upalna stanja, kriptorhizam, retenciju testisa, tumore i traume testisa, kao i skrotalne regije. Akutni skrotum u dječjoj dobi uzrokovan je torzijom testisa i njegovih privjesaka, orhitisom i epididimitisom, traumom testisa,...
Antihipertenzivna terapija u hospitaliziranih bolesnika
Antihipertenzivna terapija u hospitaliziranih bolesnika
Leonora Muhadri
AH je definirana kao trajno povišenje sistoličke (≥140 mmHg), dijastoličke (≥90 mmHg) ili obiju vrijednosti AT-a u mirovanju. U 90-95% slučajeva se radi o primarnoj AH čiji uzrok je nepoznat. AH poznata uzroka naziva se sekundarnom AH, povezana je s bolestima bubrega, krvnih žila, srca i endokrinog sustava. Hospitalizirani bolesnici češće mogu imati povišeni AT u odnosu na nehospitalizirane, jer su izloženi stresu, boli, neinvazivnim i invazivnim medicinskim procedurama....
Antihipertenzivna terapija u kroničnih bubrežnih bolesnika
Antihipertenzivna terapija u kroničnih bubrežnih bolesnika
Veronika Jaković
Kronična bubrežna bolest (KBB) je bolest u kojoj dolazi do progresivnog i trajnog oštećenja funkcije bubrega. Najčešće bolesti koje u razvijenim zemljama uzrokuju KBB su šećerna bolest, arterijska hipertenzija (AH) i glomerulonefritisi. Budući da su šećerna bolest i AH najčešći uzorci KBB, posljedično povećanju njihove učestalosti, povećava se i učestalost KBB. Trajno povišenje sistoličke (≥ 140 mmHg), dijastoličke (≥ 90 mmHg) ili obiju vrijednosti arterijskog...
Antimikrobna osjetljivost sojeva kampilobaktera na kinolone i makrolide u hospitaliziranih bolesnika s kampilobakteriozom
Antimikrobna osjetljivost sojeva kampilobaktera na kinolone i makrolide u hospitaliziranih bolesnika s kampilobakteriozom
Paula Šupraha
Kampilobakterioza spada među najčešće bakterijske gastroenteritise u ljudi koju se, kada za to postoji indikacija, preporuča antimikrobno liječiti lijekovima iz skupine makrolida ili kinolona. U posljedenje vrijeme bilježi se porast antimikrobne neosjetljivosti sojeva kampilobaktera na spomenute lijekove, što se povezuje s njihovom primjenom u veterinarskoj medicini, dok je uloga njihove primjene u humanoj medicini u razvoju neosjetljivosti manje jasna. Cilj ovog istraživanja je bio...
Antropogena onečišćenja u vodi za piće i njihov utjecaj na zdravlje
Antropogena onečišćenja u vodi za piće i njihov utjecaj na zdravlje
Tea Gjirlić
Voda je jedna od najvažnijih molekula na Zemlji za održavanje života. Procijenjeno je da na Zemlji ima oko 1,4x109 km3 vode, no ne može se sva upotrijebiti za piće. Voda za piće potječe iz dva glavna izvora: površinskih voda i podzemnih voda. Adekvatna opskrba kvalitetnom vodom za piće jedan je od osnovnih preduvjeta za zdrav život. Kvaliteta vode koju pijemo može radikalno utjecati na naše zdravlje. Upravo zato, od životne je važnosti piti samo najčišću vodu. No...
Apendicitis dječje dobi
Apendicitis dječje dobi
Ana Dominković
Svrha ovog rada je prikazati epidemiologiju, patogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i kirurško liječenje akutnog apendicitisa. Posebnim osvrtom na analizu kirurški liječenih apendicitisa na Klinici za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb tijekom 2014. godine nastojali smo zaokružiti kliničku sliku apendicitisa dječje dobi. Apendicitis je najčešća indikacija za hitnu operaciju u dječjoj dobi. Obično se javlja u drugom desetljeću života i srednja životna dob...
Aritmije ishodišta iz desne klijetke
Aritmije ishodišta iz desne klijetke
Juraj Jug
Ventrikulske aritmije obilježja bloka lijeve grane vrlo se često viđaju u EKG nalazima potpuno zdravih osoba. Najčešće se radi o ventrikulskim ekstrasistolama čija morfologija najčešće ukazuje na ishodište unutar područja desne klijetke, a njihov izgled u pojedinim odvodima EKG-a nam pomaže u preciznom određivanju lokacije žarišta aritmije. Rjeđe susrećemo ventrikulsku tahikardiju te ventrikulsku fibrilaciju. Glavni uzrok su idiopatske aritmije, odnosno one koje nastaju u...
Artroplastika zgloba ramena kod prijeloma proksimalnog humerusa
Artroplastika zgloba ramena kod prijeloma proksimalnog humerusa
Mario Španić
Prijelomi proksimalnog humerusa najčešće pogađaju odraslu populaciju. Od ukupnog broja prijeloma čine otprilike 5% s rastućim stopama u starijoj dobi. Kod liječenja prijeloma cilj je postići kliničko stanje bezbolnog ramena, vratiti funkciju ramena i omogućiti pacijentu brigu za sebe. Opcije liječenja su konzervativno i operacijsko: osteosinteza i artroplastika. Cilj rada je istražiti funkcionalne rezultate nakon ugradnje totalne reverzne proteze ramena kod indikacije...
Artroskopska kirurgija gležnja u osoba mlađih od 18 godina
Artroskopska kirurgija gležnja u osoba mlađih od 18 godina
Krešimir Tućin
U današnje je vrijeme artroskopija gležnja uobičajen zahvat, a njihov broj kontinuirano raste. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi koliki je udio artroskopija gležnja u djece i adolescenata u ukupnom broju artroskopskih zahvata na gležnju te utvrditi postoji li razlika u postotnom udjelu dijagnoza poradi kojih se činila artroskopija gležnja između skupine djece i adolescenata i skupine odraslih osoba. Pretraživanjem operacijskih protokola Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb i...
Artroskopski pristup rješavanju ozljeda koljenskog zgloba u sportskoj traumatologiji
Artroskopski pristup rješavanju ozljeda koljenskog zgloba u sportskoj traumatologiji
Mario Horvat
Koljeno je najveći i najsloženiji zglob u našem tijelu. Većina sportaša, bilo rekreativaca ili onih koji se bave profesionalnim sportom, znaju bar ponešto o ozljedama koljena i koje sve strukture se mogu ozlijediti. Cilj istraživačkog dijela ovog rada bio je usporediti dvije tehnike proksimalne fiksacije presatka u natkoljeničnoj kosti koje se koriste kod rekonstrukcije prednje ukrižene sveze. Artroskopska rekonstrukcija prednje ukrižene sveze danas je metoda izbora. Podaci koji...
Aseptička nekroza kuka
Aseptička nekroza kuka
Ivo Poropat
Aseptična nekroza glave femura definirana je kao smrt kosti, osteocita i drugih sastojaka koštane srži, zbog poremećaja vaskularizacije kosti, što dovodi do urušavanja i destrukcije koštane strukture glave femura, a klinički se očituje kao bol i gubitak funkcije zahvaćenog zgloba. ANGF, poznata i pod imenom avaskularna tj. ishemijska nekroza glave femura ili osteonekroza glave femura važan je zdravstveni problem. Pravodobno postavljanje točne dijagnoze nužan je preduvjet za rani...
Asimetrični dimetilarginin kao posrednik vaskularne disfunkcije u cirozi
Asimetrični dimetilarginin kao posrednik vaskularne disfunkcije u cirozi
Egon Kruezi
Asimetrični dimetilarginin (ADMA) endogeni je inhibitor skupine enzima koji sudjeluju u sintezi u dušikovog oksida (NO), molekule sa dokazanim vazodilatacijskim učinkom, zbog čega je važan u patofiziologiji procesa vezanih uz endotel krvnih žila. Patološki vaskularni fenomeni vidljivi u cirozi jetre poput portalne hipertenzije, hiperdinamičke cirkulacije i hepatorenalnog sindroma smatraju se povezani sa promijenjenim vrijednostima ADMA i njenim utjecajem na sintezu NO. Cilj ove...

Pages