Pages

Autoimmune hepatitis in childhood
Autoimmune hepatitis in childhood
Sadaf Khan
Autoimmune hepatitis (AIH) is an inflammatory process, where autoantibodies attack and damage liver cells. Like many autoimmune diseases, aetiology is unknown and it affects females more than males. It is characterised by both the presence of autoantibodies in serum and by high activity hepatic infiltrate pathohistology. There are two types of pediatric AIH identified; type I and type II. The types are differentiated on serological basis mainly: type I is positive for smooth muscle antibody...
Autoimune epilepsije u djece
Autoimune epilepsije u djece
Ivana Sopek
Autoimune epilepsije u djece novi su klinički entitet koji se počeo razmatrati zasebno od autoimunog encefalitisa. Karakterizirane su epileptičkim napadajima rezistentnim na antiepileptičke lijekove, autoantitijelima na neuralne površinske i unutarstanične antigene te prisutnim upalnim promjenama u likvoru, nalazima različitih radioloških tehnika prikazivanja mozga te pozitivnom odgovoru na kortikosteroidnu i drugu imunomodulatornu/imunosupresivnu terapiju. Autoantitijelima na...
Autoimuni encefalitis u bolesnika s anti Caspr2 (contactin associated protein-like) encefalitisom
Autoimuni encefalitis u bolesnika s anti Caspr2 (contactin associated protein-like) encefalitisom
Stefan Simeunović
Uvod: Autoimuni encefalitisi neurološke su bolesti koje su uzrokovane stvaranjem protutijela na intracelularne ili sinaptičke antigene neurona. Anti Caspr2 encefalitis autoimuni je encefalitis u čijoj genezi kljucnu ulogu imaju protutijela na contactin associated protein-like 2 (Caspr2), koji je kao protein membrane živčanih stanica bitan za funkciju voltažnih kalijevih kanala. Caspr2 encefalitis nerijetko se javlja kao paraneoplastični proces kod malignih bolesti prije svega timoma i...
Autoimuni encefalitis u bolesnika s encefalitisom prouzročenim protutijelima na anti-N-metil-D-aspartat receptore
Autoimuni encefalitis u bolesnika s encefalitisom prouzročenim protutijelima na anti-N-metil-D-aspartat receptore
Katarina Galiot
Novi klinički entitet, anti-NMDA receptor (anti-NMDAR) encefalitis opisan je 2007. godine kao autoimuni paraneoplastični poremećaj povezan s IgG protutijelima usmjerenima na NR1 podjedinicu N-metil-D-aspartat receptora. Riječ je o potencijalno letalnom, ali najčešće reverzibilnom obliku encefalitisa koji dobro odgovara na imunoterapiju. Ova bolest primarno pogađa mlade žene i često je povezana s teratomom jajnika. Epidemiološke studije pokazuju da on predstavlja najčešći oblik...
Autoimuni encefalitisi
Autoimuni encefalitisi
Mirta Šašić
Autoimuni encefalitisi skupina su poremećaja koji se prezentiraju različitim kliničkim slikama – epileptičnim napadajima, psihijatrijskim poremećajima i poremećajima ponašanja, pokreta i autonomnog živčanog sustava. Ovisno o protutijelima nađenim u bolesnikovu nalazu cerebrospinalnog likvora, autoimune encefalitise možemo podijeliti u 3 grupe: encefalitisi uzrokovani protutijelima na površinske antigene membrane, encefalitisi uzrokovani protutijelima na antigene sinapse i...
Autoimunosna bolest štitnjače i trudnoća
Autoimunosna bolest štitnjače i trudnoća
Marija Ivančić
Fiziološke promjene u funkciji štitnjače za vrijeme trudnoće uzrokovane su hormonskim promjenama i metaboličkim zahtjevima, specifičnim za trudnoću, koje dovode do promijenjenih serumskih koncentracija hormona štitnjače i tireotropina. Varijabla koja se određuje u probiru na poremećaje funkcije štitnjače je serumska koncentracija tireotropina. Pri interpretaciji testova funkcije štitnjače nužni su za tromjesečje specifični referentni rasponi kako bi se primijenilo adekvatno...
Autoinflamatorne bolesti kostiju
Autoinflamatorne bolesti kostiju
Nastasia Čekada
Uvod: Autoinflamatorne bolesti kostiju karakterizirane su sterilnom upalom kosti praćene kožnim manifestacijama. Ovoj skupini pripadaju sinovitis, akne, pustuloza, hiperostoza, osteitis (SAPHO) sindrom i kronični rekurirajući multifokalni osteomijelitis (CRMO), Majeed sindrom, DIRA, PAPA sindrom i kerubizam. CRMO i SAPHO su dva najčešća entiteta. Obzirom na niz sličnosti, dio autora smatra da je CRMO, koji se dominantno javlja u dječjoj dobi, podtip SAPHO sindroma, koji se...
Autoinflamatorni sindromi povezani s hidradenitis suppurativa
Autoinflamatorni sindromi povezani s hidradenitis suppurativa
Leonarda Purić-Ledić
Hidradenitis suppurativa (HS) kronična je, recidivirajuća, često iscrpljujuća upalna bolest pilosebacealnog folikula koja se obično prezentira nakon puberteta pojavom dubokih, bolnih, upalnih nodusa i apscesa na intertriginoznim predjelima. Suprotno akni, HS najčešće zahvaća područja aksilarne, ingvinalne, anogenitalne i inframamarne regije, pa se stoga ponekad za bolest koristi izraz acne inversa. Prevalencija HS u Europi procijenjena je na oko 1%, a žene su zahvaćene otprilike...
BAKTERIJSKE SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI U TRUDNOĆI
BAKTERIJSKE SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI U TRUDNOĆI
Sandra Jelić
Bakterijske spolno prenosive bolesti su važan problem u svijetu. Manjak jednostavnih i pristupačnih dijagnostičkih testova koji pomažu u otkrivanju spolnih bolesti je velik problem zemalja u razvoju. Mogućnost zaraze je jednaka u trudnica kao i kod žena koje nisu trudne. Trudnoća ne pruža dodatnu zaštitu kako majci, tako i djetetu. Mnogo žena ne zna da je zaraženo jer je velik broj spolnih bolesti asimptomatski. Ukoliko dođe do zaraze tijekom trudnoće, posljedice mogu biti...
BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT IN NON - URBAN SETTING
BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT IN NON - URBAN SETTING
Savica Gjorgjievska
Trauma is one of the major causes of mortality and presents a worldwide problem. When approachig a trauma patient on the scene, safety is a priority. The emegency services use anything at their disposal within their range of knowledg to help a trauma patient. It is important to classify the injuries that the patients sustained in order to provide the most effective treatment. Patients that suffered trauma may also experience a traumatic cardiorespiratory arrest. In that case an algorithm for...
BAVLJENJE SPORTOM NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KOLJENA
BAVLJENJE SPORTOM NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KOLJENA
Darijan Pintarec
Zbog produljenja životnog vijeka sve je više starije populacije koja dulje ostaje tjelesno aktivna te pokazuje interese za tjelesne aktivnosti koje zahtijevaju dobru konstituciju i očuvanost zglobova. Zbog toga sve više raste potreba za ugradnjom umjetnih zglobova. Tijekom godina došlo je do poboljšanja u operacijskim pristupima, opremi, dizajnu endoproteza i materijalima od kojih su građene. Postoje dokazi o korisnosti fizičke aktivnosti nakon operacije, ali se malo zna o utjecaju...
BENIGNI PAROKSIZMALNI POZICIJSKI VERTIGO
BENIGNI PAROKSIZMALNI POZICIJSKI VERTIGO
Petra Rodić
Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo (BPPV) najčešći je uzrok vrtoglavice. Većinom se javlja između 50. i 70. godine života, no može se javiti i u mlađoj populaciji, najčešće kao posljedica ozljede glave. Smatra se da su glavni uzrok nastanka BPPV-a male nakupine kalcijevih kristala, otokonije. One se fiziološki nalaze u labirintu unutarnjeg uha, točnije u utrikulusu. Kod BPPV-a, otokonije migriraju u polukružne kanale, najčešće u stražnji polukružni kanal. Tamo pri...

Pages