Pages

BIOKEMIJSKI MARKERI ISHEMIJE MIOKARDA
BIOKEMIJSKI MARKERI ISHEMIJE MIOKARDA
Petar Bešlić
Otkrivanje reverzibilne ishemije prije razvoja ireverzibilne nekroze miokarda je veliki dijagnostički i terapijski izazov. Ukoliko bi se prolazna ishemija mogla otkriti biokemijski, rana terapijska intervencija mogla bi spriječiti progresiju do mionekroze. Oko 40 % bolesnika s akutnim koronarnim sindromom (AKS) ne razvije nekrozu unatoč izraženoj koronarnoj bolesti i kardijalnoj ishemiji. Sekvencijsko određivanje troponina uz snimanje elektrokardiograma (EKG) vrlo je osjetljiva metoda...
BIOLOŠKA TERAPIJA UPALNIH ARTROPATIJA
BIOLOŠKA TERAPIJA UPALNIH ARTROPATIJA
Sandra Doko
Biološki lijekovi su skupina novih lijekova antiinflamatornog i imunosupresivnog djelovanja koji su ciljano stvarani u biološkim sustavima. U ovom istraživanju prikupljeni su podaci o svim bolesnicima liječenima biološkom terapijom u Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC-a Zagreb od lipnja 2006. do srpnja 2012. godine. Rezultati su pokazali da od ukupno 164 bolesnika liječenih biološkom terapijom 113 (68,9%) čine žene a 51 (31,1%) muškarci. Prosječna dob žena u...
BIOLOŠKI LIJEKOVI U LIJEČENJU VULGARNE PSORIJAZE
BIOLOŠKI LIJEKOVI U LIJEČENJU VULGARNE PSORIJAZE
Marija Omazić
Vulgarna psorijaza je najčešći oblik psorijaze, kronične bolesti kože koja zahvaća 1-3% svjetske populacije. Psorijaza značajno utječe na kvalitetu života oboljelih. Uz lokalne pripravke u liječenju psorijaze primjenjuju se fototerapija i sustavna terapija. U liječenju srednje teških do teških oblika psorijaze danas se primjenjuje konvencionalna sustavna i biološka terapija. Liječenje se uvijek počinje konvencionalnom sustavnom terapijom koja prema sadašnjim smjernicama za...
BIOMEHANIKA U ORTOPEDIJI
BIOMEHANIKA U ORTOPEDIJI
Edvin Paripović
Biomehanika u ortopediji je široko područje koje se bavi primjenom zakona mehanike na čovjekov lokomotorni sustav. Za shvaćanje osnovnih pravila potrebno je imati znanja fizike, osnovna znanja matematike, te znanja iz područja medicine, prvenstveno anatomije lokomotornog sustava i ortopedije. Zglobove, u biomehaničkom smislu, možemo promatrati kao središta osi vrtnje, a udove kao poluge. Uzglobljena tijela nalazit će se u stanju ravnoteže ako im momenti sila s obje strane budu...
BIOPSIHOSOCIJALNI MODEL POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
BIOPSIHOSOCIJALNI MODEL POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Antonia Sirovatka
Posttraumatski stresni poremećaj je psihički poremećaj, oblik anksioznog poremećaja, kojeg je pokrenuo prestravljujući događaj – bilo da ga je osoba proživjela ili mu svjedočila. Može se razviti u bilo kojoj životnoj dobi i procjenjuje se da 1-14% populacije od njega pati. Zbog toga je važno da liječnici pravovremeno otkriju i pravilno zbrinu problem, pa je cilj ovog rada bio pregledati postojeće znanje o bolesti i metodama liječenja u literaturi. Prvo poglavlje je uvodno i...
BIOPSIJA BUBREGA KOD KONGENITALNIH ANOMALIJA - OLIGOMEGANEFRONIJA I NEFRONOFTIZA
BIOPSIJA BUBREGA KOD KONGENITALNIH ANOMALIJA - OLIGOMEGANEFRONIJA I NEFRONOFTIZA
Ana-Meyra Potkonjak
Anomalije mokraćnog sustava su najučestalije kongenitalne anomalije. Nalaze se kao izolirane promjene ili s anomalijama drugih organskih sustava. Promjenama su najpodložniji bubrezi, a kongenitalne bubrežne anomalije čine 60 % uzroka kronične bubrežne bolesti. Napredovanje oštećenja smanjuje bubrežnu funkciju i naposljetku dovodi do kroničnog bubrežnog zatajenja. Otkrivanje oligomeganefronije i nefronoftize u ranom stadiju bolesti, te započinjanje terapije, usporava napredak...
BK-virusom uzrokovana nefropatija
BK-virusom uzrokovana nefropatija
Ana Rukavina
UVOD: Suvremena imunosupresivna terapija u bolesnika s transplantiranim bubregom temelji se na primjeni inhibitora kalcijneurina (ICN). U posljednjem desetljeću sve većom primjenom takrolimusa povećala se učestalost disfunkcije presatka uzrokovane BK virusom. Bolesnici sa reaktiviranim BK virusom najčešće imaju asimptomatsku viruriju ili viremiju s ili bez pogoršanja funkcije bubrežnog presatka. ----- CILJ: Glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti učestalost reaktivacije BK...
BOLESNIKOV DOŽIVLJAJ BOLESTI I KONTROLA KARDIOVASKULARNIH ČIMBENIKA RIZIKA
BOLESNIKOV DOŽIVLJAJ BOLESTI I KONTROLA KARDIOVASKULARNIH ČIMBENIKA RIZIKA
Allen Cafuta
Rezultati velikog broja istraživanja upućuju da već ustaljena medicinska praksa često pokazuje manjkavost po pitanju odnosa liječnika i bolesnika, jer ne dolazi do ispunjenja potreba i očekivanja bolesnika u procesu konzultacije. Težnja za objektivnošću i emocionalnom distanciranošću kod liječnika može dovesti do toga da bolesnik ne dolazi do izražaja tijekom konzultacije, a time se gubi važan spektar informacija koje uključuju bolesnikove emocije, ideje, poremećaje njegova...
BOLESTI SUSTAVA ZA KRETANJE U STOMATOLOGA
BOLESTI SUSTAVA ZA KRETANJE U STOMATOLOGA
Tin Šinjori
Bolesti sustava za kretanje sve se češće pojavljuju u populaciji stomatologa i uzrokuju duga razdoblja nemogućnosti rada te je liječenje često potrebno. Zbog nemogućnosti promjene načina rada te bolesti predstavljaju veliki problem, kako zdravstveni tako i ekonomski. Glavni uzrok javljanja bolesti sustava za kretanje stomatologa nalazi se u samoj prirodi posla. Naime, stomatolozi rade na relativno malenom i skučenom prostoru usne šupljine te je njihov rad precizan, a kod...
BOLNIČKE INFEKCIJE U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
BOLNIČKE INFEKCIJE U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Ivana Blažević
Infekcije nastale tijekom hospitalizacije definiraju se kao bolničke ili nozokomijalne infekcije. To su infekcije koje se razvijaju 48 do 72 sata od hospitalizacije. Značajan su zdravstveni i financijski problem u gotovo svim bolnicama u svijetu. Bolnička pneumonija je nakon urinarnih infekcija drugi najčešći oblik bolničke infekcije i vodeći uzrok smrtnosti. Najučestalija komplikacija u jedinicama intenzivnog liječenja je pneumonija uzrokovana ventilatorom (VAP). Učestalost ovih...
BROJ MEDICINSKIH SESTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ - JUČER, DANAS, SUTRA
BROJ MEDICINSKIH SESTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ - JUČER, DANAS, SUTRA
Aranđel Mihajlović
U 2012. godini u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske je bilo 24.262 medicinskih sestara zaposlenih na neodređeno, od čega je njih 82% (19.874) srednje stručne spreme i 18% (4.388) više i visoke stručne spreme. Uz to je na određeno vrijeme radilo još 5.881 medicinskih sestara. Podatke o broju medicnskih sestara prikupljaju Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je nositelj službene statistike, i Hrvatska komora medicinskih sestara. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u godišnjim...
BUBREŽNA BOLEST I NADOMJEŠTANJE BUBREŽNE FUNKCIJE ODRASLIH
BUBREŽNA BOLEST I NADOMJEŠTANJE BUBREŽNE FUNKCIJE ODRASLIH
Bosiljka Devčić
Uvod: Njega bubrežnog bolesnika obuhvaća životni ciklus u koji je uključen bolesnik sa saznanjem o mogućoj ili već razvijenoj bubrežnoj bolesti. Ovi bolesnici potrebuju obrazovane profesionalce, vješte i motivirane medicinske sestre. Skrb i praksa za ove bolesnike zahtijevaju zajedničku bazu znanja koja se brine o potrebama pojedinca, brine se za pedijatrijsku, odraslu osobu i gerijatrijske bolesnike. S obzirom na različitost pojedinih potreba nefrološka skrb se razvila u...

Pages