diplomski rad
Očuvanje i upravljanje kvalitetom života, osobnim zdravljem i radnom sposobnošću medicinskih sestara

Karmela Hrastinski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
Podaci o radu
NaslovOčuvanje i upravljanje kvalitetom života, osobnim zdravljem i radnom sposobnošću medicinskih sestara
AutorKarmela Hrastinski
Voditelj/MentorJadranka Mustajbegović (mentor)
Sažetak rada
Cilj rada je ispitati koji su najizrazitiji stresori u svakodnevnom radu medicinskih sestara/ tehničara, kako djeluju na njihovo zdravlje, radnu sposobnost i kvalitetu života. Na temelju rezultata predložiti mjere poboljšanja suočavanja sa stresom, korištenjem vještina samozaštite usmjerenih na utvrđivanje strategije, načina i tehnika samozaštite, koji doprinose njihovu očuvanju kvalitete života, osobnog zdravlja i radne sposobnosti. Ispitanici. U istraživanje je uključeno 93 medicinskih sestara/ tehničara zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Krapinske Toplice (N= 38) i na Klinici za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Magdalena (N= 55). Metode. Dragovoljno i anonimno ispitivanje provedeno je Upitnikom za procjenu utjecaja rada na zdravlje i radnu sposobnost IBG- ŠNZ. Podaci su unijeti u bazu podataka (excel), načinjena je deskriptivna statistička obrada, a rezultati prikazani tablično i grafički. Razlike u kategorijskim varijablama analizirane su hi-kvadrat testom. P vrijednosti < 0,05 smatrane su značajnima. U analizi je korištena STATISTICA verzija 10.0 (www.statsoft.com). Istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati. Između ispitivanih bolnica nema razlika u ispitivanoj skupini čimbenika koji se odnose na izazov, napredovanja i uključenost u rad organizacije (p> 0,05); natpolovična većina ih je nezadovoljna (52,6%, odnosno 63,6%). Svaki drugi ispitanik bi želio ponekad prekinuti sa svojim poslom (55,2%, odnosno 58,2%), petina ispitanika posao smatra obavezom i sve više odbojnim, te 62,4% nema mogućnost napredovanja. Najbolje ocijenjen segment je suradnja s kolegama. U području kvalitete života i uravnoteženosti zamjedbeno je veliki broj djelomično zadovoljnih i nezadovoljnih trenutnom kvalitetom života (48,4%). Zaključci. Zamjedbeno je veliki broj nezadovoljnih trenutnom kvalitetom života, ne smatraju svoj poslovni život ispunjenim, a najučestalija bolest koja je povezana s obavljanjem posla je gornjeg dijela leđa, te se potrebno zalagati kod odgovarajućih tijela da se prizna kao profesionalna bolest. Interventne mjere treba temeljiti na dragocjenom čimbeniku izvrsne suradnje s kolegama na poslu koju navode ispitanici.
Ključne riječimedicinska sestra/ tehničar osobno zdravlje kvaliteta života radna sposobnost
Naslov na drugom jeziku (engleski)Maintenence and management of quality of life, personal health, and work ability of nurses
Povjerenstvo za obranuMilan Milošević (predsjednik povjerenstva)
Jagoda Doko Jelinić (član povjerenstva)
Jadranka Mustajbegović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim is to find out which are the most typical stressors in the daily work of nurses, and how these affect their health, ability to work and quality of life. Based on the results, the aim is also to suggest improvement measures for coping with stress, and using the skills of self-protection aimed at determining the strategies, methods and techniques of self-protection, which contribute to the preservation of the quality of life, personal health and work ability. Respondents. The study included 93 nurses employed at The Krapinske Toplice Special Hospital for Medical Rehabilitation (N=38) and The Magdalena Special Hospital for Cardiovascular Surgery and Cardiology (N=55). Methods. The voluntary and anonymous analysis was conducted through the IBG-ŠNZ Questionnaire for the Assessment of the Impact of Work on Health and Work Ability. The data were entered into a database (Excel), the statistical analysis was made descriptive, and the results were presented in tables and graphs. The differences in categorical variables were analysed using the chi-squared test. The P values < 0.05 were deemed significant. STATISTICA 10.0 (www.statsoft.com) was used in the analysis. The study was approved by the Ethics Committee of the University of Zagreb School of Medicine. Results. There were no differences between the test groups from the two hospitals in terms of factors relating to challenges, advancements and involvement in the work of the organisation (p> 0.05): more than half were dissatisfied (52.6% and 63.6%, respectively). Every second respondent considered taking a break from the job (55.2% and 58.2%, respectively), one-fifth of the respondents considered their work an obligation and saw it as increasingly repulsive, and 62.4% saw no opportunity for advancement. The top rated segment was the cooperation with colleagues. In the area of quality of life and balance, there was a considerable portion of subjects who were partially satisfied and dissatisfied with the current quality of life (48.4%). Conclusions. A significant number of subjects were dissatisfied with the current quality of life and did not consider their business life fulfilling. Problems with the upper back counted as the most common ailments associated with the job, and it is necessary to address the appropriate authorities in order for these to be recognised as occupational diseases. Emergency measures should be based on the precious factor of the excellent cooperation with colleagues quoted by the respondents.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)nurse personal health quality of life work ability
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:011085
PohranioLovela Machala Poplašen