diplomski rad
Očuvanje i upravljanje kvalitetom života, osobnim zdravljem i radnom sposobnošću medicinskih sestara

Karmela Hrastinski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA