diplomski rad
Terapija vođena interim PET-CT-om u bolesnika s Hodgkinovim limfomom

Ana Mesić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU