diplomski rad
Ekspresija tirozin kinaznih receptora epidermalnog čimbenika rasta u sporadičnom miksomu srca

Dino Bešić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU