diplomski rad
Pokazatelji dinamičkih i statičkih plućnih funkcija u predikciji radne sposobnosti

Dominik Oroz (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA