diplomski rad
EKSPRESIJA NEGATIVNIH REGULATORA WNT SIGNALNOG PUTA U TUMORIMA ZAMETNIH STANICA TESTISA

Iris Žunić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU