diplomski rad
ODBOJKA KAO MODEL ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI

Dorotea Božić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA