master's thesis
Epidemiology of cardiovascular diseases in Primorje-gorski kotar county in the period 2009-2014

Brigita Maračić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Metadata
TitleEpidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorskoj-goranskoj županiji u razdoblju od 2009. do 2014. godine
AuthorBrigita Maračić
Mentor(s)Nataša Antoljak (thesis advisor)
Abstract
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 2006. godine u Europi udio smrtnosti od kroničnih bolesti je 77% od ukupno svih uzroka smrti, među kojima su kardiovaskularne bolesti vodeće sa 23%. U Hrvatskoj su također kardiovaskularne bolesti prvi uzrok smrti, dok KNB (kronične nezarazne bolesti) čine udio veći od 80%. Najvažnije su mjere prevencije kako bi se smanjili morbiditet i mortalitet te kontrolirale različitim preventivnim mjerama. Stoga je važno da te mjere budu navedene u planovima i strategijama javnog zdravstva. Cilj rada je analiza podataka o mortalitetu i pobolu iz Zdravstveno statističkih ljetopisa PGŽ (Primorsko-goranska županija) u razdoblju od 2009.-2014. godine, zbog velike zastupljenosti i problematike kardiovaskularnih bolesti u PGŽ, te uvidjeti učinak provedenih preventivnih mjera na smanjenje mortaliteta. Korištena je deskriptivna metoda. Temeljem podataka o smrtnosti, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u PGŽ sa 44,78% udjelom u ukupnom mortalitetu. Kardiovaskularne bolesti su u 2014. godini i dalje vodeći uzrok smrti sa 34,75% udjelom. Kroz analizirano razdoblje u PGŽ najveći postotak zauzimaju ishemične bolesti srca i kardiomiopatije. U muškaraca, od vodećih deset uzroka smrti, četiri do šest dijagnoza pripada skupini kardiovaskularnih bolesti. U 2012. i 2013. to je infarkt srca kao vodeći uzrok smrti, u 2011. ishemična bolest srca, dok su u 2009., 2014. i 2010. to novotvorine. Kardiovaskularne bolesti su najviše zastupljene u Gorskom kotaru i Rijeci, nešto manje na otocima i priobalju. Županijska stopa smrtnosti prati Europsku i ima tendenciju opadanja u analiziranom razdoblju, dok je državna viša od županijske. Kardiovaskularne bolesti su na drugom mjestu pobola odmah iza bolesti dišnog sustava u PGŽ. Hipertenzivne bolesti prednjače u pobolu u starijim dobnim skupinama.
Keywordsepidemiology cardiovascular diseases Primorje-gorski kotar county
Parallel title (English)Epidemiology of cardiovascular diseases in Primorje-gorski kotar county in the period 2009-2014
Committee MembersMirjana Kujundžić-Tiljak (committee chairperson)
Sanja Musić Milanović (committee member)
Nataša Antoljak (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Epidemiology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
According to World Health Organisation in year 2006 mortality from chronic diseases is 77% of all death causes in Europe, among which cardiovascular diseases are predominant with 23%. In Croatia cardiovascular diseases are also primary cause of death while non-communicable disease have rate of 80%. Highest importance has the measures of prevention in order to reduce to morbidity and mortality plus to control them thru various preventive measures. Therefore, it is important for those measures to be part of plans and strategies of public health. Aim of this work is analysis of mortality and morbidity data from Health Statistical Annuals of Primorje-gorski kotar County in period from 2009 to 2014 due to high occurrence and problematic of cardiovascular diseases in Primorje-gorski kotar County and to indicate the effect of previously implemented preventive measures to reduce mortality. The method in use will be descriptive method. Based on mortality data, cardiovascular diseases were the primary cause of death in Primorje-gorski kotar County with 44,78% rate in total mortality. In year 2014 cardiovascular diseases are still primary cause of death with 34,75% rate. In analysed period in Primorje-gorski kotar County highest rate related to ischemic heart diseases and cardiomyopathy. In male population, in ten leading causes of death, between four and six diagnosis belongs to cardiovascular diseases. In year 2012 and 2013 leading cause of death was heart attack, in 2011 ischemic heart disease while in 2009, 2010 and 2014 those were new-formations. Cardiovascular diseases were highly represented in City of Rijeka and Gorski kotar with lower rate in littoral region and islands. County mortality rate is within European average and has tendency of decrease during analysed period while national rate is higher than the Primorje-gorski kotar County rate. Cardiovascular diseases in the Primorje-gorski kotar County are second highest cause of illness (after respiratory system diseases). Hypertension diseases are prevalent cause of illness in senior age population.
Parallel keywords (Croatian)epidemiologija kardiovaskularne bolesti Primorsko-goranska županija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:139197
CommitterLovela Machala Poplašen