diplomski rad
Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorskoj-goranskoj županiji u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Brigita Maračić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU