Pages

"Parkinson plus" sindrom
"Parkinson plus" sindrom
Doroteja Lehpamer
„Parkinson plus“ sindrom označava neurodegenerativne bolesti koje se očituju kliničkim znakovima parkinsonizma (bradikinezija, tremor, rigiditet, posturalna nestabilnost), ali se po određenim kliničkim značajkama razlikuju od Parkinsonove bolesti. U novijoj literaturi se te bolesti još nazivaju i atipičnim parkinsonizmom. Po patohistološkom supstratu možemo ih podijeliti na α-sinukleionopatije i tauopatije. U α-sinukleionopatije ubrajamo multiplu sistemsku atrofiju i...
"Smrznuto" rame
"Smrznuto" rame
Antonia Antal
Rame je anatomska struktura s velikim opsegom pokreta koji nam omogućuje interakciju s okolinom. Imobilnost ovog zgloba uzrokuje značajnu nesposobnost. Periartritis ramena, kao dio izvanzglobnog reumatizma, je jedna od najčešćih mišićno-koštanih bolesti, a može rezultirati invaliditetom i zdravstvenim troškovima. To je opća dijagnoza koja neodređeno ukazuje na patološki proces u području ramena. Za dobar ishod liječenja važno je utvrditi točno koja je struktura u ramenu...
"Teorija skrbi o čovjeku" u sestrinskoj praksi
"Teorija skrbi o čovjeku" u sestrinskoj praksi
Tomislav Lončar
CILJ: ovog istraživanja je utvrditi poznavanje postavke «Teorije o skrbi za čovjeka Jean Watson» od strane medicinskih sestara u Općoj bolnici Koprivnica. Također, željeli smo utvrditi utječu li dob, spol i stupanj obrazovanja medicinskih sestara na njenu svakodnevnu primjenu u skrbi. METODE I ISPITANICI: radilo se o presječnom istraţivanju u trajanju od 12/2014 do 04/2015. U istraživanje je uključeno 349 medicinskih sestara i tehničara Opće bolnice Koprivnica. Ispitanici su...
5-AMINOIMIDAZOL-4-KARBOKSIAMID-1-β-D-RIBOFURANOZID POTIČE NAKUPLJANJE LEUKEMIJSKIH STANICA U S-FAZI
5-AMINOIMIDAZOL-4-KARBOKSIAMID-1-β-D-RIBOFURANOZID POTIČE NAKUPLJANJE LEUKEMIJSKIH STANICA U S-FAZI
Ivan Prepolec
Proteinska kinaza aktivirana AMP-om (AMPK) služi kao stanični energetski senzor koji koči mTOR (ciljna molekula rapamicina u sisavaca) i zaustavlja proliferaciju. Modulatori signalnog puta AMPK/mTOR ispituju se u liječenju leukemija iako je mehanizam njihovog djelovanja samo djelomice razjašnjen. U našem istraživanju ispitali smo aktivnost signalnog puta AMPK/mTOR u sinkroniziranim leukemijskim stanicama te učinak njegovih farmakoloških modulatora na prolazak kroz stanični ciklus....
A REVIEW OF THE EFFICACY OF THE MILWAUKEE PROTOCOL IN THE TREATMENT OF KETOACIDOSIS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS AT REBRO HOSPITAL BETWEEN 2009-2014
A REVIEW OF THE EFFICACY OF THE MILWAUKEE PROTOCOL IN THE TREATMENT OF KETOACIDOSIS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS AT REBRO HOSPITAL BETWEEN 2009-2014
Mohammad Imran Khan Malik
Ketoacidosis is a condition of increased pathologic levels of ketone bodies in the body that results in the acidification of blood. The major types are alcoholic and diabetic ketoacidosis. DKA is defined as an arterial pH < 7.25, serum bicarbonate < 15mEq/L and elevated ketones in serum or urine (Marcdante et al. 2010). Other sources define DKA with the above criteria but also additionally a glucose concentration >11mmol/L (>200mg/dL) together with glucosuria and ketouria (Rosenbloom 2010)...
ACTUAL GRAFTS USED FOR ANTERIOR CRUCIAL LIGAMENT RECONSTRUCTION
ACTUAL GRAFTS USED FOR ANTERIOR CRUCIAL LIGAMENT RECONSTRUCTION
Francois Ezechiel Pourci
The primary role of Anterior Cruciate Ligament (ACL) is to resist to anterior translation of the tibia on the femur. Its secondary role is to stabilize the knee in order to be able to resist excessive varus and valgus stress, hyperextension of the knee and also to facilitate proprioception. ACL is the most commonly injured ligament in the knee. If patients are unable to continue with sports and regular daily activities due to knee instability, reconstruction surgery is proposed. There are a...
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Corey Alexander Kull
The Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a well-known pathology in critical care medicine. ARDS can result from many pulmonary and non-pulmonary pathological insults. It is characterised by intractable hypoxia, diffuse alveolar damage, accumulation of protein rich alveolar fluid, and it can lead to multiple organ failure. The lack of objective clinical diagnostic tests and disease specific treatments are the reasons that ARDS remains a clinical diagnosis with high mortality. This...
ADITIVI U PREHRANI I ZDRAVLJE
ADITIVI U PREHRANI I ZDRAVLJE
Sanela Šalig
Prehrambeni aditivi su tvari koje dodajemo namirnicama tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanja, prerade i čuvanja hrane. Moraju biti označeni tako da je na originalnom proizvodu naveden naziv skupine te E-broj aditiva. Dijele se na bojila, konzervanse, antioksidanse, regulatore kiselosti, zgušnjivače, stabilizatore, emulgatore, regulatore pH, sredstva protiv zgrušnjavanja, pojačivače okusa, antibiotike i dodatne kemikalije. Bojila se dodaju da nadomjeste prirodnu boju namirnica....
AGRESIVNOST KOD DJECE I ADOLESCENATA
AGRESIVNOST KOD DJECE I ADOLESCENATA
Irena Đuretić
Suvremena istraživanja u psihijatriji su dokazala usku vezu između mentalnih poremećaja koji se javljaju u odrasloj dobi s razvojnim dječjim psihičkim formacijama već od prve godine života koje bez prestanka djeluju tijekom cijelog djetinjstva te su dječjoj psihijatriji dali dugotrajan cilj na području preventive mentalnih smetnji kod odraslih. Prema istraživanjima 90% djece i adolescenata prilikom samoubojstva bolovalo je od nekog psihičkog poremećaja, dok je kod 70% slučajeva...
AGRESIVNOST U SHIZOFRENIH BOLESNIKA
AGRESIVNOST U SHIZOFRENIH BOLESNIKA
Josipa Ivezić
Agresivnost i nasilje su proglašeni vodećim javnozdravstvenim problemom te imaju posebno značenje za politiku, pravni i zdravstveni sustav. Epidemiološke studije pokazuju povećanu učestalost nasilja i agresivnosti u populaciji koja boluje od psihijatrijskih poremećaja u odnosu na ostalu populaciju. Mnoga istraživanja pokazuju da shizofrenija obuhvaća manje ili više izražene funkcionalne poremećaje mozga ili poremećaje razvoja mozga. Novija istraživanja mozga pomoću tehnika...
AKNE U DJEČJOJ DOBI
AKNE U DJEČJOJ DOBI
Vanesa Muharemović
Akne je kronična upalna dermatoza koja se najčešće javlja u adolescentnoj dobi. Ukoliko se pojavi do dvanaeste godine života ili do menarhe u djevojčica riječ je o akne dječje dobi. S obzirom na dob bolesnika razlikujemo sljedeće tipove akne dječje dobi: nenonatalnu akne, akne u dojenačkoj dobi, akne u srednjem djetinjstvu i preadolescentnu akne. Patofiziologija neonatalne akne nije u potpunosti razjašnjena, dok u ostalih tipova akne u djecetreba misliti na mogući hormonski...
AKUTNA DUBOKA VENSKA TROMBOZA LIJEČENA FARMAKOMEHANIČKOM TROMBEKTOMIJOM
AKUTNA DUBOKA VENSKA TROMBOZA LIJEČENA FARMAKOMEHANIČKOM TROMBEKTOMIJOM
Andrija Majcan
Duboka venska tromboza je stanje u kojem dolazi do formiranja tromba u dubokim venama. Do nastanka tromba može doći zbog više razloga, od poremećaja u protoku, malformacije u anatomiji venskog sustava pa do pridruženih bolesti koje imaju direktan ili indirektan utjecaj na zgrušavanje krvi i nastank tromba. Važno je prepoznati bolest, koja se prezentira nespecifičnim simptomima i započeti pravodobno liječenje. U dijagnostičkom postupku se možemo poslužiti raznim alatima kao što...

Pages