diplomski rad
Razvoj koordinacijskog centra palijativne skrbi Istarske županije

Bosiljka Kovačević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE