Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka. Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija. Veliku količinu materijala koja nastaje njenim radom, bilo da je riječ o izvorno digitalnoj ili digitaliziranoj građi, ustanova može pohraniti u svoj digitalni, institucijski repozitorij te tako osigurati jednostavnu organizaciju i pretraživost građe. 

U ovaj repozitorij trenutno se pohranjuju diplomski i doktorski radovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radovi djelatnika i suradnika fakulteta objavljeni u časopisima, knjige, poglavlja iz knjiga, izlaganja sa skupova te istraživački podaci. Repozitorij je otvoren je i za druge tipove priloga, poput nastavnih materijala, video priloga isl. Velika većina pohranjenih radova u cijelosti je slobodno dostupna.

Doktorske disertacije, znanstveni radovi članova Medicinskog fakulteta, knjige, poglavlja iz knjiga, prezentacije s konferencija i drugi dokumenti objavljeni prije 2020. godine dostupni su u bazi http://medlib.mef.hr/.  Administrator repozitorija je Središnja medicinska knjižnica.

Ocjenski radovi s drugih hrvatskih visokoškolskih ustanova dostupni su u Nacionalnom repozitoriju završnih i diplomskih radova (ZIR).