Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka. Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija. Veliku količinu materijala koja nastaje njenim radom, bilo da je riječ o izvorno digitalnoj ili digitaliziranoj građi, ustanova može pohraniti u svoj digitalni, institucijski repozitorij te tako osigurati jednostavnu organizaciju i pretraživost građe. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi te prezentacije. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka.                                                                              

U ovaj repozitorij pohranjuju se diplomski radovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorske disertacije, objavljeni znanstveni radovi članova Medicinskog fakulteta, knjige, poglavlja iz knjiga, prezentacije s konferencija i drugi dokumenti dostupni su u bazi http://medlib.mef.hr/.  Administrator repozitorija je Središnja medicinska knjižnica.

Radovi s drugih hrvatskih visokoškolskih ustanova dostupni su u Nacionalnom repozitoriju završnih i diplomskih radova (ZIR).