diplomski rad
Uloga medicinskih sestara u provedbi etičkih standarda u kliničkim ispitivanjima lijekova

Marija Živković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE