diplomski rad
Destigmatizacija epilepsije u djece kroz edukacijsko-rehabilitacijske kampove

Kristina Kužnik (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA