diplomski rad
Znanje medicinskih sestara i tehničara o kardiopulmonalnom arestu i reanimaciji u bolničkim uvjetima

Sandro Vidmanić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE