diplomski rad
Odrednice procesa profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj

Vesna Jedvaj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Podaci o radu
NaslovOdrednice procesa profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj
AutorVesna Jedvaj
Voditelj/MentorMirjana Kujundžić-Tiljak (mentor)
Sažetak rada
Sestrinstvo je jedinstvena djelatnost koja ima prepoznatljiv način djelovanja, koja je istovremeno zbir teorijskog znanja, vještina, osjećaja i odvažnosti. Postepeno se profilira u profesiju, izgrađuje svaki element koji bi je takvom i formalno učinio: teorijsko znanje, samoorganiziranje, monopol na svoj djelokrug kompetencija, prepoznatljivost. Znanstveno utemeljenim interdisciplinarnim i multidisciplinarnim spoznajama o profesiji, procesu profesionalizacije, o odnosima u društvu specifičnim za djelatnosti koje imaju status profesije može se ustanoviti u kojoj mjeri je sestrinstvo znanstvena disciplina, u kojoj mjeri je profesija. Globalizacija je proces koji je započeo, zahvatio i sestrinstvo. Nastala je kao rezultat razvoja znanosti, tehnologije, pojave tržišne ekonomije, demokracije pa je potrebno ustanoviti položaj medicinskih sestara u tim promjenama. Važno je upoznati medicinske sestre s počecima vlastite profesije. Namjera je ukazati na snage, slabosti, prilike i prijetnje na koje sestrinstvo nailazi u tijeku procesa profesionalizacije u Hrvatskoj kao mladoj, tranzicijskoj zemlji. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je prihvatila drugačiji način funkcioniranja, mora se uklopiti u integraciju u koju je ušla a sve to vrijedi i za sestrinstvo. Ono mora prihvatiti nove načine rada, organizacije, planiranja, izvedbe, legislativu. Namjera je bila razjasniti najosnovnije pojmove svakog aspekta koji imaju utjecaja na sestrinstvo i ukazati na potrebu detaljnih istraživanja. Je li sestrinstvo razvijena i formalno priznata profesija? Ima li sestrinska profesija prosperitet? Žele li medicinske sestre danas biti u njoj? Utvrditi koji su to preduvjeti da zakonodavstvo, položaj u društvu, moć utjecaja na odluke i smjer kojim će se razvijati budu dovoljno poznat i bliski medicinskim sestrama da ga lakše mogu razumjeti. Obradom stručne literature, najnovijih odluka, preporuka i smjernica moguće je doći do spoznaje koje su odrednice procesa profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj važne i relevantne. Pretragom najnovijih rezultata pregovora, analiza i odluka odgovarajućih institucija moguće je donijeti konkretne zaključke o tome je li sestrinstvo formalno priznata profesija, koje su odrednice do toga dovele ili to tek trebaju napraviti.
Ključne riječisestrinstvo profesija elementi profesije društveni aspekti odrednice
Naslov na drugom jeziku (engleski)Determinants of the nursing professionalization process in Croatia
Povjerenstvo za obranuJadranka Mustajbegović (predsjednik povjerenstva)
Sanja Musić Milanović (član povjerenstva)
Mirjana Kujundžić-Tiljak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Nursing is a unique activity which has a distinctive mode of action, one that is also the sum of theoretical knowledge, skills, feelings, and courage. It gradually establishes itself as a profession, builds each element which would formally make it as such: theoretical knowledge, self-organization, a monopoly on its scope of competence, recognition. Based on the scientific interdisciplinary and multidisciplinary knowledge of the profession, the process of professionalization, the social relations of the specific activities that have obtained the status of the profession it can be determined to what extent nursing. Is a discipline, to what extent it is a profession. Globalisation is a process that has started and that has implications on nursing as well. It began as a result of the development of science, technology, the emergence of the market economy, democracy, and it is necessary to establish the position of nurses within these changes. It is important to familiarize nurses with the beginnings of their profession. The intention is to point out the strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats that nursing is encountering during the process of professionalization in Croatia as a young, transitional country. By joining the European union, Croatia has adopted a different way of functioning, it must be incorporated into the integration that it has enteredand the same applies to nursing as well. It must accept new ways of working, organization, planning, execution, legislation. The intention was to clarify the basic concepts of every aspect that has an impact on nursing and indicate the need for detailed research. Is nursing developed and a formally recognized profession? Does the nursing profession have prosperity? Dothe nurses want to be a part of it? To determine what are the preconditions that the legislation, the position in society, the power to influence the decisions and the direction in which it will develop are amply known and familiar to nurses for them to more easily understand them. By studying the vocational literature, the most recent decisions, recommendations and guidelines it is possible to come to understanding which determinants of the process of professionalization of nursing in Croatia are important and relevant. By searching the latest results of the negotiations, analysis and decisions of respective institutions we can obtain specific conclusions whether nursing is a formally recognized profession, what are the guidelines that have led to that or have yet to bring to that.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)nursing profession elements of the profession social aspects guidelines
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:425917
PohranioLovela Machala Poplašen