diplomski rad
UGRADNJA MASIVNIH KOŠTANIH PRESADAKA KAO METODA REKONSTRUKCIJE NAKON RESEKCIJE TUMORA U DIJAFIZAMA DUGIH KOSTIJU

Vedrana Radočaj (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ORTOPEDIJU