diplomski rad
Mišljenja bolesnika s arterijskom hipertenzijom o čimbenicima koji utječu na provođenje preporučenog liječenja

Birgitta Maćešić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU
Podaci o radu
NaslovMišljenja bolesnika s arterijskom hipertenzijom o čimbenicima koji utječu na provođenje preporučenog liječenja
AutorBirgitta Maćešić
Voditelj/MentorGoranka Petriček (mentor)
Sažetak rada
Cilj: Istražiti i opisati iskustvo bolesnika oboljelih od arterijske hipertenzije o čimbenicima koji utječu na provođenje preporučenog liječenja. Ispitanici i metode: Kvalitativno istraživanje metodom fokus grupa, provedeno je u travnju i svibnju 2016. godine. Ispitanici su namjernim odabirom prikupljeni s liste pacijenata dva liječnika obiteljske medicine u Karlovcu (prim. dr. Mirice Rapić i dr. Blaženke Polović). Provedene su tri fokus grupe u kojima je sudjelovao 21 ispitanik. Rezultati: Kvalitativnom analizom podataka na principima utemeljene teorije, proizišle su četiri glavne teme: 1. Spoznaja da imam hipertenziju rezultirala je konceptom da hipertenzija nije ozbiljna bolest jer je najčešće otkrivena slučajno, bez prisutnih simptoma, pa se bolesnici nisu jako uplašili. 2. Promjene uzrokovane bolešću usmjerene su na pokušaj promjene prehrane i pojačane fizičke aktivnosti, dok je prestanak pušenja bio najuspješniji. U liječenju hipertenzije bolesnici su više usmjereni uzimanju lijekova nego promjeni loših životnih navika. 3. Adherentnost na propisano liječenje uključuje osobnost bolesnika, utjecaj medicinskog osoblja, okoline, zajednice i medija, a posebno je naglašena važnost dobrog motiva. 4. Očekivanja od izabranog LOMa i medicinske sestre su usmjerena na dostupnost, njegovanje individualnog, empatičnog pristupa u konzultacijama koje potiču pozitivne promjene. Zaključak: Bolesnici su istaknuli tendenciju posustajanja provođenja preporučenih promjena tijekom vremena, te su izrazili potrebu za opetovanim savjetovanjem i poticanjem u cilju nastavka provođenja istih. Istaknuli su važnost individualnog pristupa u konzultaciji kao i važnost pronalaženja motiva kod svakog bolesnika. Medicinsko osoblje najbolju poruku pokazuje svojim ponašanjem u provođenju preporuka. Istaknuta je potreba za timskim radom LOMa i medicinske sestre na jednom problemu, uz zapisivanje ključnih poruka konzultacije naročito kod starijih bolesnika. Sve to može poboljšati adherentnost bolesnika u provođenju preporučenih promjena.
Ključne riječihipertenzija promjene adherentnost medicinska sestra
Naslov na drugom jeziku (engleski)Arterial hypertension patients opinions on factors affecting the implementation of recommended treatment
Povjerenstvo za obranuMilica Katić (predsjednik povjerenstva)
Zlata Ožvačić Adžić (član povjerenstva)
Goranka Petriček (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Obiteljska medicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Aim:Investigate and describe the experience of patients with hypertension on factors that affect the implementation of the recommended treatment. Subjects and methods: Qualitative research using focus groups, was conducted in April and May 2016. Respondents intentionally selecting from the list of patients collected two family physicians in Karlovac (prim. Dr. Mirice Rapić and Dr. Blaženke Polović). Conducted three focus groups in which 21 participants took part. Results: Qualitative analysis of data on the principles of grounded theory, were derived four main subjects. 1.Cognition to have hypertension were resulted to the concept that hypertension is not a serious disease because it is most often discovered accidentally, without the presence of symptoms, the patients were not very scared 2. Changes caused with disease are focused on trying to change the diet and increased physical activity, and stopping smoking was the most successful. In the treatment of hypertension patients are more directed to drug therapy than changing bad habits. 3. Adherence to prescribed treatment includes personality patients, the impact of the medical staff, the environment, the community and the media, and particularly highlighted the importance of good motives 4. Outlook of selected family doctors and nurses are focused on availability, individual, empathic approach in consultation that encourage change. Conclusion: Patients are highlighted the tendency of slackening implementing recommended changes over time, and expressed the need for repeated consultation and encouraging in order to continue the implementation of the same. They stressed the importance of an individual approach to consultation and the importance of finding a motive for each patient. Medical personnel best message shows with their behavior in the implementation of the recommendations. The need for teamwork doctore and nurse on one issue, with recording of key messages consultation especially in elderly patients. All this can improve the adherence of patients to the implementation of the recommended changes.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)hypertension changes adherence nurse
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:664808
PohranioLovela Machala Poplašen