diplomski rad
Primjena sustava za prijavu kritičnih događaja u maksilofacijalnoj kirurgiji

Ljiljana Ljiljak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU SA STOMATOLOGIJOM