diplomski rad
Spoznaje medicinskih sestara u bolnici o palijativnoj skrbi

Sandra Lovrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU
Podaci o radu
NaslovSpoznaje medicinskih sestara u bolnici o palijativnoj skrbi
AutorSandra Lovrić
Voditelj/MentorMilica Katić (mentor)
Sažetak rada
Znanje o palijativnoj skrbi je najvažnija komponenta u pružanju palijativne skrbi. Dosadašnja iskustva pokazuju da medicinske sestre, ali i drugi zdravstveni djelatnici, nisu spremni preuzeti brigu oko palijativnog bolesnika, a jedan od razloga je i nedostatna edukacija o palijativnoj skrbi, odnosno kontroli boli te drugih simptoma vezanih uz palijativnu skrb. Cilj ovog istraživanja je bio ispitati znanje medicinskih sestara o palijativnoj skrbi u bolnici (Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica), a specifični ciljevi su bili: utvrditi utječu li dob, spol, stupanj obrazovanja, radno iskustvo i edukacija medicinskih sestara na njihovo znanje o palijativnoj skrbi. Uzorak je činila skupina od 170 medicinskih sestara iz Opće bolnice „Dr.T.Bardek“ Koprivnica koje rade na odjelima gdje leže palijativni bolesnici. Ispitanici su anonimno ispunjavali PCQN upitnik od 20 pitanja, kojeg su izradile Margharet M. Ross i suradnice sa Sveučilišta Ottawa, Kanada (Ross et al.1996), a pitanja u upitniku se odnose na filozofiju palijativne skrbi, kontrolu boli i drugih simptoma te psihološke probleme. „Dobro znanje“ kao rezultat na upitniku najprije je definirano kao >75% točnosti (15/20) no zbog potreba ovog istraživanja granica je spuštena na „dostatno znanje“ koje je definirano kao >50% točnosti (10/20). Razina značajnosti razlika iznosila je 0,05 te su svi rezultati gdje je p < 0,05 smatrani statistički značajni. Odaziv ispitanika bio je 83,5% kojeg su činile 142 medicinske sestre, odnosno 130 žena (91,5%) i 12 muškaraca (8,5%). Od 142 ispitanika samo je 4,9 % ispitanika postiglo „dobro znanje“ na upitniku PCQN, a 20,4 % ispitanika postiglo je „dostatno znanje“. Testiranjem značajnosti razlika između skupina primjenom odgovarajućih testova (t-test na nezavisnim uzorcima i jednosmjerno analiza varijance – ANOVA) nije dokazana statistički značajna razlika u znanju medicinskih sestara prema parametrima postavljenim u specifičnim ciljevima. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na nedostatno znanje medicinskih sestara o palijativnoj skrbi te bi se mogli koristiti u planiranju edukacije.
Ključne riječimedicinska sestra znanje o palijativnoj skrbi palijativna skrb Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica PCQN upitnik
Naslov na drugom jeziku (engleski)Education of hospital nurses on palliative care
Povjerenstvo za obranuZoran Lončar (predsjednik povjerenstva)
Venija Cerovečki Nekić (član povjerenstva)
Milica Katić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Kliničke medicinske znanosti
Sestrinstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Knowledge about palliative care is the most important component in providing of palliative care. Past experiences shows that nurses and other health professionals, are not willing to take care of palliative patients, and one of the reasons is the insufficient education about palliative care, pain control and other symptoms related to palliative care. The aim of this study was to examine the knowledge of nurses on palliative care in the hospital (General Hospital "Dr.T.Bardek" Koprivnica). Specific objectives were to determine whether age, gender, level of education, work experience and training affect their knowledge of palliative care. The sample consisted of a group of 170 nurses from General Hospital "Dr.T.Bardek" Koprivnica working in departments where palliative patients are. Respondents were anonymously filled PCQN questionnaire of 20 questions, which are drafted Margharet M. Ross and co-workers at the University of Ottawa, Canada (Ross et al.1996), and the questions in the questionnaire related to the philosophy of palliative care, pain control and symptom management and psychological problems. "Good knowledge" as a result of the survey was first defined as >75% accuracy (15/20) but because of the needs of this study the limit was lowered on "sufficient knowledge" and defined by >50% accuracy (10/20). The level of significance difference was 0.05 and all results where p <0.05 were considered statistically significant. Response rate amounted to 142 nurses (83.5%). Of these, 130 were women (91.5%) and 12 men (8.5%). Of the 142 respondents, only 4.9% of patients achieved a "good knowledge" on the questionnaire PCQN, and 20.4% of subjects achieved "sufficient knowledge" on the questionnaire PCQN. By testing the significance of differences between groups using appropriate tests (t-test for independent samples and one-way analysis of variance - ANOVA) there was no statistically significant difference in the knowledge of nurses according to the parameters set out in the specific objectives. Results of this study indicate insufficient knowledge of nurses on palliative care and could be used in the planning of education.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)nurse knowledge of palliative care palliative care General Hospital "Dr.T.Bardek" Koprivnica PCQN questionnaire
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:337463
PohranioLovela Machala Poplašen