diplomski rad
Idejno informatičko rješenje za unapređenje kvalitete zdravstvene njege bolesnika s dekubitusom

Katjana Lončar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Podaci o radu
NaslovIdejno informatičko rješenje za unapređenje kvalitete zdravstvene njege bolesnika s dekubitusom
AutorKatjana Lončar
Voditelj/MentorJadranka Božikov (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog rada bio je ukazati na važnost evidentiranja, praćenja i izvještavanja o dekubitusu kao pokazatelju (indikatoru) kvalitete zdravstvene njege. Polazeći od važećeg Obrasca za praćenje dekubitusa iz Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji izrađen je prijedlog strukture elektroničkog zapisa kojim se izbjegava gomilanje podataka te omogućava brz i jednostavan pristup podatcima. Dekubitus je veliki zdravstveno-socijalni problem. Prema podatcima iz literature prevalencija dekubitusa danas nije u padu unatoč modernim tehnologijama i dostupnim pomagalima za prevenciju. Korištenje podataka putem medicinsko-informatičke aplikacije trebao bi biti sastavni, integrirani dio strategije za poboljšanje prevencije i liječenja dekubitusa te na taj način smanjiti njegovu pojavnost, poglavito tijekom hospitalizacije pacijenta. Informatičko rješenje za praćenje dekubitusa mora biti ostvareno pomoću aplikacije koja omogućuje medicinskoj sestri brz i lak unos podataka korištenjem grafičkog korisničkog sučelja uključujući i praćenje rizika za njegov nastanak, praćenje liječenja te izradu izvještaja. Istovremeno aplikacija mora omogućavati obradu i analizu podataka praktično u realnom vremenu i to kako za pojedinog pacijenta tako i na razini organizacije i upravljanja bolničkim resursima. Posebno je naglašeno da u elektronički zapis treba uključiti digitalne slike lezija koje je današnjom tehnologijom moguće jednostavno i brzo načiniti i pohraniti u računalu te se one mogu uspoređivati. Poželjno je pri slikanju staviti i neko mjerilo radi lakše usporedbe veličine. Sustav praćenja dekubitusa mora biti dio bolničkog informacijskog sustava i potpora za donošenje odluka. Podatke treba redovito analizirati i promicati važnost dekubitusa kao pokazatelja kvalitete zdravstvene njege.
Ključne riječielektronički zdravstveni zapis medicinsko-informatičke aplikacije sestrinska dokumentacija indikatori kvalitete zdravstvene njege dekubitus
Naslov na drugom jeziku (engleski)Conceptual informatical desing for improving quality of healthcare in patients with decubitus
Povjerenstvo za obranuAna Budimir (predsjednik povjerenstva)
Sanja Musić Milanović (član povjerenstva)
Jadranka Božikov (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Javno zdravstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSestrinstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra sestrinstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. med. techn.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this qualification paper was to show the importance of recording, monitoring and reporting of pressure ulcers as a nursing care quality indicator. Starting from the existing Form for monitoring pressure ulcers included in the Rule book of nursing documentation, a proposal of the electronic health record structure is proposed with the aim to avid the accumulation of data and provision of quick and easy data access. A pressure ulcer is a major health and social problem. According to literature data, the prevalence of pressure ulcers has not declined despite modern technologies and tools available for prevention. Using data through medical informatics applications (e-Health applications) should be an integral, integrated part of the strategy to improve the prevention and treatment of pressure ulcers, and thus reduce its incidence, especially during the hospitalization of the patient. Information technology (IT) applications for monitoring pressure ulcers should allow nurses quick and easy data input using a graphical user interface including monitoring the risk of its occurrence, monitoring of treatment and the preparation of reports. At the same time the application must enable the processing and analysis of data virtually in real time, both for the individual patient and at the top level of organization and management of a hospital. It was pointed out that the electronic record should include digital images of lesions that can be easily and quickly made and stored using today's technology and used for later comparisons, in particular it would be important to make the image together with the scale. The system for monitoring pressure ulcers should be part of the hospital information system and support for decision-making. Data should be regularly analysed and the importance of pressure ulcer as an indicator of the quality of health care should be emphasized and promoted.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)electronic health record medical informatics application nursing care health care quality indicators pressure ulcer
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:803379
PohranioLovela Machala Poplašen