diplomski rad
Idejno informatičko rješenje za unapređenje kvalitete zdravstvene njege bolesnika s dekubitusom

Katjana Lončar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU