diplomski rad
NARCISTIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI - PREDNOST ILI NEDOSTATAK U NAPREDOVANJU NA DRUŠVENOJ LJESTVICI?

Ana Buterin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU