diplomski rad
Mentalizacija kao spoj psihoanalitičkih i kognitivno-bihevioralnih teorija

Ema Bokulić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU