diplomski rad
GLOBALNO ZDRAVLJE I KLIMATSKE PROMJENE

Dino Novinc (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA