diplomski rad
Uloga gena foxp2 u razvoju mozga i evoluciji govora kod čovjeka

Marija Živaljić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU