diplomski rad
Povezanost akutne ozljede bubrega i kronične bubrežne bolesti

Lana Šambula (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU