diplomski rad
Procjena težine plućne embolije primjenom rutinskih laboratorijskih parametara u jedinici hitne medicinske pomoći

Fran Šaler (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU