diplomski rad
Predikcija ishoda skrbi bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti u obiteljskoj medicini

Anera Lazić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU