diplomski rad
UČINCI ANTILIPIDNIH LIJEKOVA NA BUTIRILKOLINESTERAZU U BIOLOŠKOM MATERIJALU ŠTAKORA

Nina Blažević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU