diplomski rad
Obilježja i mehanizam nastanka tumorske kaheksije

Anja Jerković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PATOFIZIOLOGIJU