diplomski rad
Mehanizmi množinske samoregulacije klica i stvaranja biofilma u etiopatogenezi infektivnih bolesti

Kristina Bouček (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PATOFIZIOLOGIJU