diplomski rad
Uloga obiteljskog liječnika u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Ivana Bernat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU