diplomski rad
Metode očuvanja fertiliteta u pacijentica koje se liječe radi hematoloških malignih bolesti

Zrinka Slekovac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU