diplomski rad
Kratkovalna i mikrovalna dijatermija u liječenju reumatskih bolesti

Tin Markeš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I OPĆU REHABILITACIJU