diplomski rad
Dugodjelujući antipsihotici u liječenju shizofrenije-stavovi psihijatara i pacijenata

Sarah Bjedov (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU