diplomski rad
Utjecaj elektromagnetskog onečišćenja na zdravlje

Tea Petroci (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA