diplomski rad
Preoperativna evaluacija bolesnika za proceduru transarterijske implantacije aortnog zaliska

Ana Grabić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU