diplomski rad
Utjecaj dobi i spola na rizik pokušaja samoubojstva i trovanja psihotropnim tvarima

Karlo Stemberger (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU