diplomski rad
Odbacivanje bubrega posredovano protutijelima u primatelja bubrega senzibiliziranih na HLA antigene

Luka Pfeifer (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU