diplomski rad
DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK: FIZIKALNE OSNOVE I INTERAKCIJE S TKIVOM

Ana Ivek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU